HƯỚNG DẪN VIẾT COVER LETTER

Hướng dẫn từ A – Z cách viết email đàm phán bằng tiếng Anh đơn giản

Hướng dẫn từ A – Z cách viết email đàm phán bằng tiếng Anh đơn giản

Một trong những cách đàm phán phổ biến đơn giản là đàm phán thông qua thư từ. Các email đàm phán được dùng cho nhiều mục đích và tình huống khác nhau.Cùng xem bài viết để nắm được các loại email đàm phán bằng tiếng Anh thông dụng trên thị trường hiện nay và cách viết và các mẫu email đàm phán mới nhất!

I. Bạn có biết email đàm phán là gì?

Email đàm phán hay Negotiation Email là email bạn gửi cho nhà tuyển dụng tiềm năng (hoặc hiện tại) của bạn để bắt đầu thương lượng về 1 vấn đề nào đấy và tìm được tiếng nói chung. Việc đàm phán có thể không quá thoải mái với một số người, nhưng biết cách thương lượng là một kỹ năng quan trong.

Hiểu những nội dung nên đưa vào email đàm phán bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn đảm bạn những quyền lợi của bạn với công ty. 

[MIỄN PHÍ] TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH BUSINESS

Viết email, báo cáo, thuyết trình, đàm phán bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

II. Bạn đã biết cách viết 3 mẫu email đàm phán bằng tiếng Anh thông dụng nhất này?

email đàm phán bằng tiếng Anh

1. Email đàm phán lương (Email deal lương bằng tiếng Anh)

a. Email đàm phán lương là gì?

Email đàm phán lương (Salary Negotiation Email) là email bạn viết để trao đổi với công ty về mức lương của mình. Đây là một chủ đề tế nhị, nhưng bạn vẫn cần đảm bảo có được mức lương phù hợp với kỹ năng và mức độ kinh nghiệm của mình. Nếu bạn nhận được lời mời làm việc qua email, bạn hoàn toàn có thể thương lượng mức lương của mình qua phương thức này. Hay kể cả bạn đang làm việc tại công ty, việc deal lương với công ty  cũng vô cùng cần thiết.

ĐỪNG BỎ QUA: Hướng dẫn chi tiết đàm phán lương bằng tiếng Anh 

b. Cách viết email đàm phán lương hiệu quả như thế nào?

 • Tên đầy đủ của người nhận, thường là người quản lý tuyển dụng hoặc người phỏng vấn
 • Dòng chủ đề (Subject line) nêu rõ nội dung của email

Ví dụ: [Your name]_ My thoughts on [Company’s name]’ s verbal offer

[Tên của bạn] _ Suy nghĩ của tôi về lời đề nghị của [Tên công ty]

 • Một lời chào mở đầu chuyên nghiện, chẳng hạn như: 
 • “Dear Mr./Mrs./Ms./Sir/Madam [Contact name]” (“Kính gửi Mr./Mrs./Ms./Sir/Madam [Tên liên hệ]”)
 • “Dear Hiring Manager” (“Kính gửi người quản lý tuyển dụng”)
 • “To Whom It May Concern” (“Gửi những người có thể liên quan”)
 • Viết đoạn mở đầu bằng sự đánh giá cao về lời mời làm việc hoặc sự biết ơn với những cơ hội được trao.

 

Above all else, I’d want to express my gratitude for the opportunity to work at [Company name] as the [Name of the role]. I’m pleased and delighted to be offered the chance to fulfill this job, and I’m honored that you think of me as a top contender.Trên hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội được làm việc tại [Tên công ty] với tư cách là [Tên của vị trí]. Tôi rất vui khi được trao cơ hội nhận công việc này, và tôi vô cùng vinh dự khi bạn coi tôi như một ứng cử viên hàng đầu.

 

 • Phần tiếp theo, bạn hãy nêu đề xuất mới về mức lương. Để giúp email đàm phán của bạn thêm thuyết phục, bạn hãy nêu rõ: 
  • Phân tích năng lực, kỹ năng của bạn với công việc.
  • Nêu ra dữ liệu về mức lương cơ bản cho vị trí này.
 • Lý do tại sao bạn cần được tăng lương.
 • Các đãi ngộ thay thế khác (có thêm ngày nghỉ, trợ cấp khác…).
Before I join your elite group, I’d like to express some reservations about the arrangement you’ve suggested. Given the amount of work I’ll be doing, I believe the proposed wage is a little low. The current proposal, in my opinion, should be enhanced by at least 10%. This amount, in my perspective, more accurately reflects my present capabilities and prior experience, which comprises [Your experiences].Trước khi gia nhập công ty ưu tú của bạn, tôi muốn bày tỏ một số e ngại về thỏa thuận mà bạn đã đề xuất. Với số lượng công việc tôi sẽ làm, tôi tin rằng mức lương được đề xuất là hơi thấp. Đề xuất hiện tại, theo tôi, nên tăng ít nhất 10%. Số tiền này, theo quan điểm của tôi, phản ánh chính xác hơn khả năng hiện tại và kinh nghiệm trước đây của tôi, bao gồm [Kinh nghiệm của bạn].
I am convinced that, with my [2–3 qualifications/skills or a review of important past achievements], I will generate excellent outcomes for [Company Name]. However, before I sign the offer, I’d like to talk about the base wage.

The average income for comparable positions in the [work location] area, according to my research, is in the [average salary] range. I’d like to suggest lowering the offer to [suggested salary], which is more in line with my qualifications and the needs of this position.

Tôi tin rằng, với [2-3 bằng cấp / kỹ năng của mình hoặc đánh giá về những thành tích quan trọng trong quá khứ], tôi sẽ tạo ra kết quả xuất sắc cho [Tên công ty]. Tuy nhiên, trước khi ký đề nghị, tôi muốn nói về mức lương cơ bản.

Theo nghiên cứu của tôi, thu nhập trung bình cho các vị trí tương đương trong khu vực [địa điểm làm việc] nằm trong phạm vi [lương trung bình]. Tôi muốn đề nghị giảm đề nghị xuống [mức lương đề xuất], phù hợp hơn với trình độ của tôi và nhu cầu của vị trí này.

 • Một đoạn kết thúc cho biết sự quan tâm của bạn và một lần nữa cảm ơn công ty vì họ đã dành thời gian và cân nhắc.
Thank you for taking the time to consider this. Could you please let me know when we can meet to discuss this further? I gratefully wait for your response.Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem xét điều này. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau để thảo luận thêm về vấn đề này không? Tôi chờ đợi phản hồi của bạn.

 

 • Chữ ký bao gồm họ và tên của bạn

Regards, (Trân trọng,)

[Your name] ([Tên của bạn])

c. Những điều bạn không thể bỏ qua khi viết email đàm phán lương bằng tiếng Anh hiệu quả?

 • Tìm hiểu kỹ về mức lương trung bình của thị trường để việc trao đổi của bạn thuyết phục hơn. Bạn có thể tìm hiểu tại các trang tuyển dụng, hay những người quen đang giữ cùng chức vụ đó.
 • Ngoài tăng lương trực tiếp. bạn có thể trao đổi về các phúc lợi khác, như: số ngày nghỉ phép, tiền thưởng…
 • Hãy luyện tập cách bạn trao đổi trực tiếp. Hãy chú trọng về ngôn ngữ cơ thể.
 • Thẳng thắn chia sẻ về mức lương bạn mong muốn.
 • Lựa chọn thời điểm phù hợp. Hãy chắc chắn bạn biết rõ vai trò của mình, trách nhiệm của bạn và bạn là người phù hợp.

d. Mẫu email đàm phán lương (Email deal lương):

Subject:  Nguyen Van A_ My thoughts on ABC Company’s verbal offer

Dear Hiring Manager,

Thank you for your recent feedback on my work with 123 Company thus far. It gives me great pleasure to learn that you are delighted with my talents. With my two years of experience as a Brand Manager in marketing, I am certain that I will be a valuable addition to the team. I’m excited to continue contributing crucial insights to 123 Company’s marketing approach.

I’d like to talk about a raise in my present wage based on my performance. My responsibilities over the previous two years have included market research and managing the company’s product portfolio, as well as assisting in the improvement of outcomes. To date, the strategy I devised has assisted the product in generating a 20% increase in overall revenue for the company.

Owing to these accomplishments, I feel a wage offer of $70,000 to $100,000 per year would be more in alignment with my skills, experience, and industry norms. This is a little increase above my present pay of $60,000.

Again, thank you for your consideration. I believe we can come to a mutually agreeable arrangement if we discuss this in person. Please feel free to send me an email or contact me at 123-XXX so that we can set up an appointment at a time which is convenient for you.

Kind regards,

Nguyen Van A

Chủ đề: Nguyễn Văn A_ Suy nghĩ của tôi về lời đề nghị của Công ty ABC

Kính gửi Quản lý tuyển dụng,

Cảm ơn bạn đã phản hồi gần đây của bạn về công việc của tôi với Công ty 123 cho đến nay. Tôi rất vui khi biết rằng bạn hài lòng với tài năng của tôi. Với kinh nghiệm hai năm làm Giám đốc Thương hiệu trong lĩnh vực tiếp thị, tôi chắc chắn rằng mình sẽ là một sự bổ sung quý giá cho đội. Tôi rất vui được tiếp tục đóng góp những hiểu biết quan trọng về phương pháp tiếp thị của 123 Company.

Tôi muốn nói về việc tăng mức lương hiện tại dựa trên khả năng của tôi. Công việc của tôi trong hai năm qua bao gồm nghiên cứu thị trường và quản lý danh mục sản phẩm của công ty, cũng như hỗ trợ cải thiện kết quả. Đến nay, chiến lược tôi nghĩ ra đã giúp sản phẩm tạo ra doanh thu tổng thể tăng 20% ​​cho công ty.

Nhờ những thành tích này, tôi cảm thấy mức lương từ 70.000 đến 100.000 đô la mỗi năm sẽ phù hợp hơn với các kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết trong ngành của tôi. Đây là mức tăng một chút so với mức lương hiện tại của tôi là 60.000 đô la.

Một lần nữa, cảm ơn công ty đã xem xét. Tôi tin rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận đồng ý nếu chúng ta thảo luận trực tiếp về vấn đề này. Vui lòng gửi email cho tôi hoặc liên hệ với tôi theo số 123-XXX để chúng tôi có thể sắp xếp cuộc hẹn vào thời điểm thuận tiện.

Trân trọng,

Nguyễn Văn A

2. Email đàm phán thay đổi giờ làm việc.

a. Bạn đã từng viết email đàm phán thay đổi giờ làm việc? 

Một nhân viên muốn thay đổi thời gian làm việc của họ cần phải gửi một lá thư yêu cầu thay đổi ca làm việc cho chủ nhân của họ. Lý do cho yêu cầu có thể liên quan đến cá nhân hoặc công việc.Tuy vậy, email đàm phán nên được viết email mời phỏng vấn, email confirm phỏng vấn hay mail từ chối phỏng vấn chính thức để thể hiện sự tôn trọng đối với nhà tuyển dụng hoặc người quản lý Nhân sự.

b. Viết email đàm phán đổi giờ làm cần thêm gì?

 • Bao gồm ngày bạn gửi thư
 • Yêu cầu thay đổi lịch trình: Đề cập đến lịch trình trước đó và lịch trình mới của bạn
 • Thêm lý do, bạn đang yêu cầu thay đổi
 • Đính kèm các thông tin cần thiết khác (giấy khám bệnh…)
  • Bạn có thể đề cập thêm về thời gian, thành tích đạt được ở công ty
 • Đề xuất một giải pháp thay thế nếu có thể

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY 

c. Mẫu email đàm phán đổi giờ làm

I’m writing to ask that my shift schedule be changed from [current schedule] to [desired schedule]. I had knee reconstruction surgery and need daily physiotherapy from 9 to 11 a.m. at a local clinic. I’ve sent the medical records that support my request.

I’ve worked for [Employer’s Name] for [X years], and I’ve always been a fantastic employee who has received wonderful performance ratings. I’m optimistic that we’ll be able to reach a deal that benefits both of us.

Tôi viết thư này để yêu cầu thay đổi lịch làm việc của tôi từ [lịch hiện tại] thành [lịch mong muốn]. Tôi đã phẫu thuật đầu gối và cần vật lý trị liệu hàng ngày từ 9 đến 11 giờ sáng tại một phòng khám địa phương. Tôi đã gửi hồ sơ y tế hỗ trợ yêu cầu của mình.

Tôi đã làm việc cho [Tên công ty] trong [X năm] và tôi luôn là một nhân viên tốt, nhận được xếp hạng hiệu suất tuyệt vời. Tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai chúng tôi.

For the next three months, I’d like to seek a schedule adjustment from [current schedule] to [desired schedule]. After my mother died, I’m now in charge of looking after my father until my sister relocates from … I’ve included my mother’s certificate as well as a social security dependent certificate.

I’m hoping we can work together to ensure that the quality of our work and output is not harmed as a result of this request. As my manager can confirm, I’ve been an employee for [X years] and have received positive feedback.

Trong ba tháng tới, tôi muốn điều chỉnh lịch trình từ [giờ làm hiện tại] thành [lịch mong muốn]. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi hiện chăm sóc bố tôi cho đến khi chị gái tôi chuyển từ …. Tôi đã bao gồm giấy chứng nhận của mẹ tôi cũng như giấy chứng nhận phụ thuộc vào an sinh xã hội.

Tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng chất lượng công việc và sản lượng của chúng ta không bị tổn hại do yêu cầu này. Như người quản lý của tôi có thể xác nhận, tôi đã là nhân viên trong [X năm] và đã nhận được phản hồi tích cực.

ĐỪNG BỎ LỠ: Cách để “làm mềm mại” thông điệp khi trao đổi với công ty, đối tác, khách hàng.

3. Email đàm phán thay đổi hình thức làm việc

a. Bạn đã biết email đàm phán để work from home?

Phương pháp làm việc tại nhà (work from home) là cách làm việc lý tưởng cho những người mong muốn sự linh hoạt và độc lập tại nơi làm việc của họ. Nếu bạn mong muốn công việc của bạn chuyển từ trực tiếp sang làm việc tại nhà, bạn có thể cân nhắc đàm phán với công ty để thay đổi hình thức công việc cho mình. 

Bạn có biết? 7 KỸ NĂNG LÀM VIỆC TỪ XA BẠN CẦN TRANG BỊ ĐỂ CÓ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG

b. Làm thế nào để viết email đàm phán làm tại nhà để công ty chấp nhận?

 • Đề cập đến lý do chính xác tại sao bạn muốn làm việc tại nhà. Hiện tại COVID là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn cầu. Vì vậy bạn có thể yêu cầu làm việc tại nhà vì lý do này.
 • Cố gắng xây dựng lòng tin về khả năng làm công việc tương tự ở nhà mà bạn đang làm tại văn phòng của mình.
 • Trình bày cách làm việc của bạn sẽ tăng năng suất của bạn trong tình huống này.
 • Đề cập đến số ngày bạn muốn làm việc tại nhà.
 • Cuối cùng, hãy sẵn sàng trả lời các câu hỏi và nếu có thể, hãy trò chuyện trực tiếp với sếp của bạn.

c. Mẫu email đàm phán làm việc tại nhà

Subject: Request to work from home.

Dear Sir/Madam,

Due to the current scenario of daily increases in COVID positive cases, I’d like to respectfully request that you allow me to work from home for the next 30 days. Additional risk factors in my family life, in addition to the overall population danger, make it critical that I avoid catching the virus.

I hope you will appreciate my predicament and enable me to work from home till the number of COVID cases drops (or) we are all vaccinated.

In the event of an emergency, I can go to the office, but I believe I can do all of my job-related activities from home.

I appreciate your quick response to this issue.

Respectfully,

Van A Nguyen

Chủ đề: Yêu cầu làm việc tại nhà.

Thưa ông/ bà,

Do tình hình hiện tại về các trường hợp dương tính với COVID tăng lên hàng ngày, tôi xin trân trọng đề nghị bạn cho phép tôi làm việc tại nhà trong 30 ngày tới. Các yếu tố nguy cơ khác trong gia đình của tôi, ngoài sự nguy hiểm chung cho toàn thể dân số, khiến tôi phải tránh nhiễm vi-rút.

Tôi hy vọng công ty sẽ đánh giá cao tình trạng khó khăn của tôi và cho phép tôi làm việc tại nhà cho đến khi số ca mắc COVID giảm xuống (hoặc) tất cả chúng tôi đều được tiêm phòng.

Trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể đến văn phòng, nhưng tôi tin rằng tôi có thể làm tất cả các hoạt động liên quan đến công việc của mình ở nhà.

Tôi mong chờ phản ứng nhanh chóng của công ty cho vấn đề này.

Trân trọng,

Nguyễn Văn A

 

Với hướng dẫn chi tiết cùng các mẫu email tham khảo trên, Impactus đã hướng dẫn các bạn cách viết email đàm phán bằng tiếng Anh cho những trường hợp thông dụng nhất hiện nay. 

CHỈ CÒN 5 SUẤT ƯU ĐÃI CUỐI CÙNG DÀNH CHO

CHƯƠNG TRÌNH BUSINESS ENGLISH – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *