Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh

Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – 9 tình huống giao tiếp cơ bản

Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh người bản xứ hay sử dụng để diễn đạt tự nghiên và chuyên nghiệp nhất là gì? Impactus hướng dẫn bạn cách sử dụng những mẫu câu cơ bản nhất trong 9 tình hướng thường gặp phải khi đón tiếp, gặp gỡ khách hàng, đại biểu.

1. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Đón khách

1. Welcome to [company name]. – Chào mừng bạn tới [tên công ty]

2. Did you have any trouble finding us? – Bạn có gặp khó khăn khi đến công ty chúng tôi không?

3. Hello, [name]. Nice to see you again. – Xin chào, [tên khách]. Rất vui được gặp lại bạn.

4. You can leave your things here/ in my office/ at the reception desk. – Bạn có thể để đồ đạc của mình ở đây/ trong văn phòng của tôi/ ở quầy tiếp tân.

2. Câu tiếng Anh tiếp đón đại biểu – Giới thiệu ai đó

5. I’ll take you around to meet the team. – Tôi sẽ đưa bạn đi gặp đồng đội của tôi.

6. This is… He/ she’s my Personal Assistant. – Đây là…. Cô ấy/ Anh ấy là trợ lý riêng của tôi.

7. Can I introduce you to … He/she’s our (Project Manager). – Tôi xin được giới thiệu bạn với…. Cô ấy/ Anh ấy là Giám đốc dự án.

8. I’d like to introduce you to…- Tôi muốn giới thiệu bạn với… Small talk – Trò chuyện

9. Pleased to meet you. – Rất vui được gặp bạn.

10. How was your trip? Did you have a good flight/ trip? – Chuyến đi của bạn thế nào? Bạn có chuyến bay/ chuyến đi tốt đẹp chứ?

11. How long are you staying in (Hanoi)? Bạn sẽ ở lại (Hà Nội) trong bao lâu?

12. Is your hotel comfortable? – Khách sạn của bạn thoải mái chứ?

13. Is this your first visit to (Hà Nội? – Đây có phải là lần đầu tiên bạn tới (Hà Nội)?

Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh

3. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Đề nghị giúp đỡ

14. Can I get you anything? – Tôi lấy chút đồ uống cho bạn nhé?

15. Would you like a drink? – Bạn có muốn uống chút gì không?

16. If you need to use a phone or fax, please let me know. – Nếu bạn muốn sử dụng điện thoại hoặc máy fax, hãy nói với tôi.

17. Do you need a hotel/ a taxi/ any travel information? – Bạn có cần đặt khách sạn/ taxi/ cần thông tin du lịch không?

4. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Hỏi lại thông tin

18. Repeat that again, please? (Làm ơn nhắc lại với)

19. Excuse me? (Xin lỗi)

20. I beg your pardon? = Pardon me? = Pardon? (Anh làm ơn nhắc lại giúp tôi với)

21. Run that by me again, please. (Làm ơn nói lại giúp tôi với)

22. Speak louder, please? (Làm ơn nói to lên với ạ)

23. Would you mind repeating that/speaking up, please; I have hearing loss. (Anh có phiền nhắc lại/nói to lên với, tôi vừa bị lỡ mất một đoạn)

24. I am sorry. I don’t undersand. Could you please repeat that? .(Xin lỗi. Tôi không hiểu. Ông có thể làm ơn nhắc lại nó được không?)

5. Câu tiếng Anh tiếp đón đại biểu – Đáp ứng nhu cầu của khách:

25. Certainly. Sir. (Chắc chắn rồi thưa ông)

26. I’ll get them right away, madam (Tôi sẽ mang chúng đến ngay, thưa bà)

27. I’ll help you with your baggage. (Để tôi mang hành lí giúp ông)

28. The Reception counter is just over there. This way, please. (Quầy tiếp tân ở ngay đằng kia. Lối này, thưa ông.)

6. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Từ chối nhu cầu của khách:

29. I’m afraid, we don’t have this kind of service. (Tôi e là chúng tôi không có loại dịch vụ này.)

30. I’m terrible sorry, it is against the rules. (Tôi rất xin lỗi nhưng việc này trái với quy định.)

Xem thêmBộ câu hỏi phỏng vấn Lễ tân khách sạn bằng tiếng Anh hot nhất 2023

7. Câu tiếng Anh tiếp đón đại biểu – Xin lỗi:

31. I’m very sorry for… (Tôi rất xin lỗi về…)

32. Sorry to have kept you waiting. (Xin lỗi vì khiến ông chờ lâu.)

33. I’d like to apologize for the mistake. (Tôi muốn xin lỗi về sự cố đó.)

34. I apologise. – Tôi xin lỗi (khi bạn gây ra sai xót/ lỗi lầm gì đó)

35. Sorry I’m late. – Xin lỗi, tôi đến muộn.

36. Please forgive me. – Làm ơn hãy tha thứ cho tôi.

37. Sorry, I didn’t mean to do that. – Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy (bạn vô tình làm sai điều gì đó)

8. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Trả lời lúc khách cảm ơn:

38. You’re welcome – Không sao

39. Not at all – Không có gì

40. Glad to be of service -Rất vui vì được phục vụ

9. Câu tiếp đón khách trong tiếng Anh – Trả lời khi khách xin lỗi.

41. That’s all right, sir. – Không sao thưa ngài

42. Don’t worry about that, madam. – Bà không cần lo lắng về điều đó.

Trên đây là 9 tình huống giao tiếp tiếng Anh phổ biến nhất. Hãy sử dụng các mẫu câu tiếp đón khách trong tiếng Anh phù hợp để khách hàng cảm thấy được chào đón và cảm nhận sự chuyên nghiệp từ bạn.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *