Top 15 các chức danh trong tiếng Anh cực quan trọng bạn cần biết

Các chức danh trong tiếng Anh mà bạn cần phải nhớ khi đi làm hay giao dịch với đối tác, khách hàng? Điểm qua tóp 15 chức danh công việc trong tiếng Anh cùng Impactus nhé.

1. Các chức danh trong tiếng Anh – Giám đốc trong tiếng Anh là gì?

1. Chief Executive Officer (CEO) – Tổng Giám đốc điều hành trong tiếng Anh

Để trả lời cho câu hỏi CEO là gì? CEO là giám đốc điều hành cấp cao nhất tại một tổ chức. Nhiệm vụ quản lý các nguồn lực và hoạt động tổng thể của công ty, đưa ra các quyết định quan trọng của công ty và giao tiếp với ban giám đốc, đội ngũ quản lý, các nhóm vận hành.

2. Chief Marketing Officer (CMO) – Giám đốc marketing

Giám đốc marketing được giao nhiệm vụ lập kế hoạch, phát triển và thực hiện toàn bộ chiến lược tiếp thị kinh doanh.

3. Chief Financial Officer (CFO) là gì? – Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhóm tài chính và kế toán của một tổ chức

4. Chief Information Officer – Giám đốc Thông tin

Giám đốc Thông tin chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động của một tổ chức và cách họ đang sử dụng công nghệ/cách tối ưu hóa các quy trình công nghệ của họ.

5. Chief Data Officer – Giám đốc dữ liệu

Giám đốc dữ liệu được giao nhiệm vụ giám sát việc thu thập, quản lý và lưu trữ dữ liệu trong toàn tổ chức.

Bạn có đang quan tâm? 119+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế cần biết

2. Các chức danh trong tiếng Anh – Các chức quản lý trong tiếng Anh là gì?

6. Director of Operations là gì? – Giám đốc điều hành trong tiếng Anh

Giám đốc vận hành chịu trách nhiệm điều phối và chỉ đạo của một tổ chức. Nhiệm vụ có thể bao gồm nhiều trách nhiệm khác nhau, về cơ bản đóng góp vào sự tăng trưởng và lợi nhuận của một công ty như quản lý nhân viên, giám sát bộ phận, sản xuất hàng hóa và kiểm soát chi phí.

7. Business Development Manager – Giám đốc phát triển kinh doanh trong tiếng Anh

Giám đốc Phát triển Kinh doanh được giao nhiệm vụ phát triển tài liệu tiếp thị, xác định khách hàng tiềm năng, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng mới và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người liên hệ mới. Họ cũng chịu trách nhiệm giám sát bộ phận phát triển kinh doanh.

8. Team Leader – Trưởng nhóm tiếng Anh là gì?

Trưởng nhóm chịu trách nhiệm hướng dẫn một nhóm nhân viên hoàn thành một dự án.

9. Trainee Manager – Quản lý thực tập sinh

Cơ bản thực hiện các nhiệm vụ quản lý dưới sự giám sát.

10. Assistant Manager – Trợ lý Quản lý tiếng Anh

Trợ lý Quản lý là cánh tay phải của các nhà quản lý khi cần duy trì hoạt động kinh doanh suôn sẻ, đảm nhận một số trách nhiệm quản lý như giám sát nhân viên. Họ cũng ở đó để bước vào khi người quản lý vắng mặt.

11. Operations Supervisor – Giám sát vận hành

Trách nhiệm của giám sát vận hành về cơ bản bao gồm: việc thực hiện và lập kế hoạch ngân sách trong một bộ phận và quản lý văn phòng. Ngoài ra, họ cũng có nhiệm vụ như: giám sát nhân viên, đánh giá hiệu suất của nhân viên, báo cáo về số liệu của bộ phận, cung cấp hỗ trợ khách hàng nâng cao và các nhiệm vụ quản trị khác nhau.

12. Operations Manager – Quản lý hoạt động

Người quản lý hoạt động chịu trách nhiệm giám sát các nhiệm vụ nhân sự cấp cao như tuyển dụng, phân tích và cải thiện các quy trình của tổ chức.

13. Executive Director – Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm quản lý hành chính, các chương trình và kế hoạch chiến lược của tổ chức. Họ thường báo cáo trực tiếp ban giám đốc.

14. General Manager – Quản lý chung

Quản lý chung chịu trách nhiệm quản lý nhân viên thông qua việc thiết kế và thực hiện các chính sách và chiến lược tổng thể. Các nhiệm vụ sẽ bao gồm nhưng chỉ dành riêng cho việc phân bổ nguồn ngân sách, quản lý chi phí hoạt động, cải thiện quy trình hành chính, điều phối hoạt động kinh doanh và đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt.

15. Manager – Quản lý

Vai trò của Người quản lý là quản lý công việc của một nhóm nhân viên, thông qua việc lập kế hoạch và duy trì các hệ thống, thủ tục và chính sách làm việc nhằm phát triển hiệu suất của nơi làm việc và nhân viên của nơi đó.

Trên đây là top 15 các chức danh trong tiếng Anh mà bạn đặc biệt cần lưu ý khi đi làm, hay trao đổi công việc với đối tác, khách hàng. Impactus chúc bạn học tiếng Anh thật tốt nhé.

Ban đã biết 100+ thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh này chưa?

 


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *