Chia sẻ kinh nghiệm giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong phỏng vấn

Phỏng vấn bằng tiếng Anh khi đi xin việc không còn xa lạ đối với các bạn phải không nào? Nhưng làm sao để có một bài phỏng vấn tốt, trôi chảy, đủ ý và tạo được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng thì không hề dễ dàng.

Ngày nay, hầu hết các công ty đều có phần phỏng vấn tiếng Anh dành cho người xin việc để đánh giá khả năng ngoại ngữ của họ. Và một phần không thể thiếu trong cuộc phỏng vấn đó chính là phần giới thiệu bản thân trước khi trả lời câu hỏi. Đây là phần rất quan trọng, quyết định sự suôn sẻ cho các phần phỏng vấn tiếp theo. Do đó, bạn phải biết cách nắm bắt cơ hội và tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng ngay từ ban đầu.

Nhà tuyển dụng sẽ đặt ra câu hỏi về việc giới thiệu bản thân bằng một các câu hỏi như sau:

 • Could you tell me something about yourself?
 • Tell me a little bit about yourself?
 • How would you describe yourself?
 • Could you describe yourself briefly?

Với câu hỏi này, bạn sẽ trả lời thế nào để vừa súc tích nhưng đủ ý? Nguyên tắc đầu tiên là không được nói quá nhiều về thông tin cá nhân mà nhà tuyển dụng đã biết trong CV, hãy tập trung nói về học vấn, kỹ năng, điểm phù hợp ở cá nhân bạn đối với vị trí đang ứng tuyển.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY 

I. Các bước giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong phỏng vấn

Bước 1: Giới thiệu sơ lược về bản thân

Bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn tốt nghiệp ngành học gì, sở thích của bạn là gì… là những điều bạn cần trình bày trước tiên khi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Như thế, nhà tuyển dụng mới nắm bắt được thông tin của bạn và phần nào hình dung được bạn có phù hợp với vị trí tuyển dụng và văn hóa công ty hay không.

My full name is Mai Ngoc Tran Chau. I’m 23 years old and I graduated Foreign Trade University. My major is E-commerce. In my college time, I worked as a Digital at an Agency and after I graduated, I have worked at PopK for 2 years. In my free time, I like to listen to music and join clubs such as photography, filming to interact with people and practice my passion.

Tên của em là Mai Ngọc Trân Châu, năm nay em 23 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Thương mại điện tử. Từ khi học đại học, em đã thực tập ở một số công ty agency với chức vụ Digital. Và sau khi tốt nghiệp, em có thêm 2 năm kinh nghiệm ở vị trí đó tại công ty PopK. Những lúc rảnh rỗi, em thích nghe nhạc và tham gia các câu lạc bộ như chụp ảnh, quay phim để giao lưu với mọi người và rèn luyện đam mê của mình.

[MIỄN PHÍ] TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH BUSINESS

Viết email, báo cáo, thuyết trình, đàm phán bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Bước 2: Nói về điểm mạnh của bạn trong lúc phỏng vấn

Điểm mạnh điểm yếu chính là những gì nhà tuyển dụng luôn muốn biết ở bạn. Bạn hãy liệt kê một số điểm mạnh mà bạn cho là nó thích hợp với vị trí đang phỏng vấn. Về điểm yếu, bạn hãy chọn một điểm yếu cùng hướng khắc phục của bạn trong tương lai.

I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work.

Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.

Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.

After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.

Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.

Bước 3: Mô tả ngắn gọn mục tiêu của bạn

Hãy nói về mục tiêu của bạn trong nghề nghiệp và nếu được nhận vào làm việc ở công ty, bạn sẽ mang lại những giá trị gì. Điều này, có vai trò quyết định trong sự lựa chọn ứng viên phỏng vấn phù hợp với công việc tuyển dụng.

My long-term goal is to explore different areas of finance and work on deciding the area of ​​expertise I want to study. I want to be an expert in a particular area of ​​finance for the long term, but I know the first step is to build a strong foundation and learn the basics in a low-level role. I find this job allows me to be exposed to many different fields, which is what I like. 

Mục tiêu dài hạn của tôi là tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau trong lĩnh vực tài chính và làm việc để quyết định lĩnh vực chuyên môn mà tôi muốn theo học. Tôi muốn trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực tài chính cụ thể trong dài hạn, nhưng tôi biết bước đầu tiên là xây dựng một nền tảng vững chắc và học những kiến ​​thức cơ bản trong vai trò cấp thấp. Tôi thấy công việc này cho phép tôi tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, đó là điều tôi thích.

I graduated 3 years ago and graduated with a major in Management. Over the past 3 years I have worked hard and learned a lot of new knowledge and realized the importance of being a manager. That’s why my goal for many years was to become a Manager. I got there last year. Now as I look forward to my career, I want to build and manage larger teams and continue to advance as a leader. I find myself really enjoying mentoring and leading a team, even more so than I enjoyed working as an individual contributor earlier in my career.

Tôi ra trường đã 3 năm và tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị. Trong 3 năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ và học hỏi được nhiều kiến thức mới cũng như nhận thấy tầm quan trọng của một người quản lý. Chính vì vậy, mục tiêu của tôi trong nhiều năm là trở thành Quản lý. Tôi đã đạt được điều đó vào năm ngoái. Bây giờ khi tôi mong muốn trong sự nghiệp của mình, tôi muốn xây dựng và quản lý các đội lớn hơn và tiếp tục thăng tiến với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tôi thấy mình thực sự thích được cố vấn và lãnh đạo một nhóm, thậm chí còn hơn cả việc tôi thích làm việc với tư cách là một người đóng góp cá nhân trước đó trong sự nghiệp của mình.

Bước 4: Hãy cho họ thấy bạn phù hợp với vị trí phỏng vấn

Đừng quên chia sẻ đôi chút về kinh nghiệm của bản thân để chứng tỏ rằng bạn là người phù hợp với vị trí mà họ tuyển dụng nhé. Bởi bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng mong muốn nhân viên của mình là người có kinh nghiệm và phát huy được năng lực trong môi trường của họ.

II. Kinh nghiệm giới thiệu bản thân bằng tiếng anh – Tự vựng đắt giá

Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, bạn có thể sử dụng những tính từ sau:

 1. Aggressive /əˈɡres.ɪv/: Năng nổ
 2. Ambitious /æmˈbɪʃ.əs/:Tham vọng
 3. Competent /ˈkɒm.pɪ.tənt/: Có khả năng
 4. Creative /kriˈeɪ.tɪv/: Sáng tạo
 5. Detail – Oriented /ˈdiː.teɪl -ɔː.ri.en.tɪd/: Chú ý đến từng chi tiết nhỏ
 6. Determined /dɪˈtɜː.mɪnd/: Quyết đoán
 7. Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/: Hiệu quả
 8. Experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/: Kinh nghiệm
 9. Flexible /ˈflek.sə.bəl/: Linh hoạt
 10. Goal – Oriented /ɡəʊl -ɔː.ri.en.tɪd/: Định hướng tốt
 11. Hard – Working /ˌhɑːdˈwɜː.kɪŋ/: Chăm chỉ
 12. Independent /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/: Độc lập
 13. Innovative /ˈɪn.ə.və.tɪv/: Đột phá trong suy nghĩ
 14. Knowledgeable /ˈnɒl.ɪ.dʒə.bəl/: Có kiến thức tốt
 15. Logical /ˈlɒdʒ.ɪ.kəl/: Tư duy logic
 16. Motivated /ˈməʊ.tɪ.veɪ.tɪd/: Có sự thúc đẩy, động lực
 17. Meticulous /məˈtɪk.jə.ləs/: Tỉ mỉ
 18. Thoughtful /ˈθɔːt.fəl/: Tận tâm, chu đáo
 19. Professional /prəˈfeʃ.ən.əl/: Chuyên nghiệp
 20. Reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/: Đáng tin cậy
 21. Self-motivated /self ˈməʊ.tɪ.veɪ.tɪd/: Có khả năng tự tạo ra động lực cho bản thân
 22. Punctual /ˈpʌŋk.tʃu.əl/: Đúng giờ
 23. Successful /səkˈses.fəl/: Thành công
 24. Well – prepared /wel prɪˈpeəd/:Chuẩn bị tốt
 25. Well – organized /wel ˈɔː.ɡən.aɪzd/: Có khả năng tổ chức công việc tốt

III. Lời khuyên từ Impactus về kinh nghiệm giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong phỏng vấn

Trước bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, bạn cần chuẩn bị tinh thần và các câu trả lời thật kỹ lưỡng. Bạn có thể tham khảo các dạng câu trả lời mẫu trên internet và điều chỉnh phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân. Ngoài ra, bạn có thể tìm một người Mentor có thể chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên quý giá giúp bạn cải thiện những kỹ năng thiếu sót. Chỉ khi nhà tuyển dụng vừa chấm dứt đặt câu hỏi và bạn nhanh chóng trả lời không ấp úng thì bạn mới có thể nắm chắc cơ hội thành công. 

Ngoài ra, bạn cần “chăm sóc chu đáo” chiếc CV trước khi bước vào quá trình phỏng vấn. Đó là ấn tượng đầu tiên giúp họ quyết định có tạo một cuộc phỏng vấn với bạn hay không. Và một chiếc CV có thể “đánh gục” mọi nhà tuyển dụng ngay từ những phút đầu tiên vẫn đang được các bạn trẻ quan tâm.

IV. Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong phỏng vấn

My name is Giang Nguyen, from Ho Chi Minh city. From my CV, you can see that I graduated from Ho Chi Minh National University in 2015, my major is marketing. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well.

When I graduate, I always strive to gain more knowledge and experience in marketing. I have 2 experiences in the field of marketing in ABC Joint Stock Company.

I’m a driven person who works hard to attain my goals. The ability to overcome obstacles and follow things through to completion has always been a strong point of mine, which is why I’ve managed to thrive in such a competitive degree subject. However, I am aware that as a perfectionist my delegation skills could be improved. I would welcome training in conflict management as well as any other opportunities to develop in this area. Besides,I can work single and team work as well as overtime if I am required. I am honest, inquisitive and always do my best at work.

Therefore, I see that my abilities, experiences and skills are suitable for the job of XYZ Limited Company. Thank you for your attention!

Hy vọng với sự gợi ý cùng chia sẻ về kinh nghiệm giới thiệu bản thân bằng tiếng anh trong phỏng vấn trên sẽ giúp bạn định hướng được bài phỏng vấn tiếng anh của mình một cách tốt nhất. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục công việc mơ ước!

CHỈ CÒN 5 SUẤT ƯU ĐÃI CUỐI CÙNG DÀNH CHO

CHƯƠNG TRÌNH BUSINESS ENGLISH – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *