7 mẹo giúp bạn trả lời thư mời nhận việc mới nhất 2022

7 mẹo trả lời thư mời nhận việc – mới nhất 2022

Trả lời thư mời nhận việc là cách cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn chính thức nhận offer letter cho vị trí ứng tuyển. Nhưng liệu bạn có chắc chắn rằng mọi điều bạn trông chờ cho công việc này đều đã được đáp ứng? Làm thế nào để đặt thêm câu hỏi một cách lịch sự trước khi chính thức xác nhận công việc? Xem ngay bài viết để biết cách trả lời mail xác nhận đi làm mới nhất 2022.

Trước khi bạn chính thức trả lời thư mời nhận việc 

Khi nhận được thư mời nhận việc (offer letter), bạn không cần phản hồi email ngay lập tức. Bạn có thể yêu cần có thêm thời gian (thường là 24h) để cân nhắc về công việc. Việc này là rất phổ biến, ngay cả khi bạn sẽ đồng ý với thư mời làm việc đó. 

Điều này sẽ giúp:

 • Có thời gian để xác nhận lại về vị trí công việc (mô tả công việc, phúc lợi…) theo các email trước (như thư xác nhận mời phỏng vấn).
 • Đủ thời gian để nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng nếu bạn cần đặt thêm các câu hỏi khác.
 • Lời khuyên là bạn không nên viết trả lời thư đồng ý nhận việc nếu như bạn chưa nhận được offer letter hay kiểm tra kỹ về công việc đó. 

7 bước cơ bản để viết thư trả lời thư mời nhận việc – Những điều không thể bỏ qua – mới nhất 2022

thư mời nhận việc

Tiêu đề trả lời thư mời nhận việc

Bước đầu tiên để thư trả lời offer letter của bạn trở nên chuyên nghiệp chính là có một tiêu đề ngắn gọn, đầy đủ. Một số mẫu tiêu đề lý tưởng sẽ bao gồm Họ tên đầy đủ của bạn và Đồng ý nhận việc vị trí… Một số mẫu bạn nên tham khảo:

 • Your name – Job title acceptance (Đồng ý nhận việc vị trí…) 
 • Acceptance of… [Job title] – Your name

Bạn nên ghi Vị trí công việc (job title) theo vị trí được đề ra ở thư mời nhận việc

Lời cảm ơn, sự trân trọng về cơ hội làm việc mới 

Đây là cơ hội để bạn thể hiện với nhà tuyển dụng sự biết ơn của bạn với công việc cũng như cơ hội được làm việc tại công ty.

Một số mẫu:

 • Thank you so much for offering me the position of [Position’s name] at [Company’s Name]

(Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đề nghị vị trí [tên vị trí] tại [tên công ty] cho tôi.

 • Once again, thank you again for the opportunity. I am excited to contribute to the success of the organization and collaborate with the,…team.

(Một lần nữa, xin được cảm ơn về cơ hội làm việc. Tôi rất phấn khởi vì được đóng góp vào sự thành công của công ty và được cộng tác cùng đội…)

 • It was a pleasure to speak with you on the phone regarding the [job title]  at …Company yesterday.

(Rất vinh hạnh được trao đổi qua điện thoại với anh/chị về vị trí [tên vị trí] tại Công ty… ngày hôm qua.)

 • I am grateful/ honored for the chance/ opportunity, and I look forward to becoming a valuable member of your team/ organization.

(Tôi rất vinh dự vì cơ hội này, và rất mong chờ trở thành một thành viên có giá trị cho phòng/ công ty).

trả lời thư mời nhận việc (1)

Ví dụ khác:

 • Once again, thank you for this opportunity that you have provided to me. I am excited to be a part of the [Company Name] team.

(Một lần nữa, xin cảm ơn về cơ hội này. Tôi rất mong chờ được trở thành một thành viên của (tên công ty)).

 • I am grateful for/ appreciate your time and thoughtfulness/ consideration.

( Tôi rất biết ơn thời gian và sự quan tâm công ty dành cho tôi).

 • I would like to express my sincere gratitude for the opportunity to work at … Company as (Job Title).

(Tôi muốn thể hiện sự trân thành biết ơn về cơ hội được làm việc tại Công ty… với vị trí…)

 • Working at (Company Name) has always been a dream of mine, and I am excited that I’m one step closer to realizing it.

(Được làm việc tại Công ty… luôn là mơ ước của tôi. Và tôi rất vui vì mình đã tiến gần hơn tới nó)

 • I assure that I will put my best effort into every task and will work tirelessly to achieve the company’s goals.

(Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong từng công việc và sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu của công ty).

Đồng ý nhận công việc mới

Đây là phần bạn chính thức trả lời thư mời nhận việc. Bạn nên đề cập đến tên của vị trí công việc được đề cập trong offer letter.

 • I am delighted to accept your offer (for the position) and look forward to beginning this journey.

(Tôi rất vui mừng được đồng ý với lời đề nghị (cho vị trí) và rất mong chờ bắt đầu một hành trình mới.

 • I am delighted/ thrilled/ happy/glad to accept this job offer in writing.

(Tôi rất vui mừng được chính thức chấp nhận công việc này)

 • I am overjoyed to accept this employment offer and am looking forward to starting work on ..

(Tôi rất vui mừng chấp nhận cơ hội việc làm này và trông chờ được làm vào ngày…)

Xác nhận những thông tin quan trọng về công việc mới 

Tại phần chính khi trả lời thư mời nhận việc, bạn cần xác nhận những thông tin quan trọng. Bạn hãy một lần nữa các nhận về lương và các phúc lợi bạn sẽ được hưởng tại công ty mới. Bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu khi viết email:

Mẫu câu:

 • My starting pay will be (salary), and I will be entitled for benefits including (benefits) after (time period) of employment, as specified in the offer letter.

(Lương khởi điểm của tôi là …, và tôi sẽ được hưởng các phúc lợi kèm theo (các phúc lợi) sau (thời gian) làm việc, như được nêu ra ở thư xác nhận công việc.)

 • I accept my starting salary of [Salary] for this position as previously discussed / as mentioned in the offer letter. I understand that after … days of employment, I will be eligible for benefits. 

(Tôi chấp nhận mức lương khởi điểm là… cho vị trí… như đã được thảo luận/ thống nhất tại thư xác nhận công việc. Tôi hiểu rằng sau… ngày làm việc, tôi sẽ được hưởng những phúc lợi của công ty.)

 • As previously discussed, my start date will be (date), with a … annual salary and … days of paid vacation every year. This income does not include the health insurance offered by the firm, which began on my start date.

(Như đã đề cập trước đây, tôi sẽ bắt đầu làm việc từ ngày… với mức lương là… và có … ngày phép mỗi năm. Mức thu nhập này chưa bao gồm bảo hiểm sức khỏe của công ty – sẽ tính từ ngày tôi bắt đầu làm việc.)

Ví dụ:

 • According to our conversation, my yearly pay will be (Amount), and insurance and health benefits will be provided to me and my family beginning on (Date).

(Như đã trao đổi, mức lương của tôi sẽ là…. Tôi và gia đình sẽ được cung cấp bảo hiểm sức khỏe từ ngày…)

 • According to the company’s leave policy, I am entitled to … paid days off every year. In addition, during the first six months of probation, I am not entitled to any leave.

(Theo chính sách của công ty, tôi được hưởng… ngày nghỉ phép một năm. Bên cạnh đó, trong 6 tháng thử việc, tôi không được hưởng ngày nghỉ phép).

 • Health, dental, and medical insurance are among the additional benefits to which I am entitled.

(Tôi được hưởng chính sách bảo hiểm về sức khỏe, y tế, nha khoa)

 •  After 90 days of employment with the organization, I will be entitled for these perks.

(Sau 90 ngày làm việc chính thức, tôi sẽ được hưởng những chính sách từ công ty).

Thời gian bắt đầu nhận việc

Không chỉ xác nhận lại một lần nữa thời gian bạn chính thức nhận việc, đây là cơ hội để bạn thể hiện sự tích cực, mong chờ khi được làm việc tại công ty. 

 • I am looking forward to starting at the company on (start date).

Tôi rất mong chờ làm việc tại công ty vào ngày…

 • As discussed, I will begin working for the company on [Joining Date]. I also agree to the company’s terms and conditions, as stated in the offer letter.

(Như đã thảo luận, tôi sẽ bắt đầu làm việc từ ngày… Tôi cũng đồng ý với những điều khoản của công ty được đề cập tại thư mời làm việc.)

 • Next Monday, I am looking forward to seeing you. Please let me know if you require any paperwork or additional information from me before, or if you require any documentation from me on my first day.

(Thứ hai tuần tới, tôi rất mong chờ được gặp quý anh/chị.)

 • My start date will be (Date), and my shift will begin at (Time), according to the agreement. Every week, there will be five working days with Saturday and Sunday off.

(Ngày làm việc của tôi sẽ bắt đầu từ… ca làm lúc… theo như thỏa thuận. Một tuần bao gồm 5 ngày làm việc, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật).

Cung cấp thêm thông tin khác cho nhà tuyển dụng

trả lời thư mời nhận việc

Bên cạnh xác nhận những thông tin quan trọng, đây cũng là cách giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp và quan tâm của bạn với công việc sắp tới.

Một số ví dụ:

 • Please let me know if you require any paperwork or additional information from me before then, or if you require any documentation from me on my first day.

(Hãy cho tôi biết thêm nếu công ty yêu cầu thêm giấy tờ gì khác trong ngày làm việc đầu tiên của tôi.)

 • Please let me know if there is any further information or requirements that must be completed prior to joining. I can be reached at the phone number or email address provided below.

Mẫu câu:

(Hãy cho tôi biết nếu công ty cần thêm các thông tin khác hay những yêu cầu khác mà tôi cần hoàn thành trước khi đi làm. Công ty có thể liên hệ tôi tại số điện thoại hoặc địa chỉ email dưới đây).

 • If you need any additional information or paperwork from me before then, please contact me. I am available by email at… or mobile phone at…

(Nếu công ty cần thêm thông tin hay giấy tờ gì khác trước ngày tôi đi làm, hãy liên hệ tôi qua địa chỉ email… hoặc số điện thoại…)

 • Please let me know if I have missed out any crucial information.

(Làm ơn hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ lỡ thông tin quan trọng nào)

 • Please inform me of any additional company policies that I may be unaware of.

(Làm ơn hãy thông báo cho tôi nếu có những chính sách khác của công ty mà tôi bỏ qua).

Kiểm tra kỹ email trước khi gửi

Cách trả lời thư mời nhận việc cũng thể hiện phần nào con người của bạn. Sau khi đã vượt qua các vòng phỏng vấn đầy khó khăn với những đối thủ cạnh tranh khác, đừng để nhà tuyển dụng phải cân nhắc lại về quyết định của mình. Khi viết thư xác nhận làm việc, bạn hãy thể hiện sự chuyên nghiệp của mình bằng cách:

 • Sử dụng ngôn từ trang trọng
 • Không viết sai ngữ pháp, cấu trúc câu, sai chính tả
 • Trình bày đầy đủ form email tiếng Anh
 • Kiểm tra kỹ lưỡng email, tệp đính kèm trước khi gửi thư trả lời.

Thư mẫu khi viết confirm letter

Mẫu 1: Cách viết thư xác nhận đi làm

Subject: Nguyen Van A – Sales Manager Offer Acceptance

Dear Mrs/ Mr…,

 

Lời cảm ơn– It was a pleasure to speak with you on the phone regarding the Sales Manager  position at X Company yesterday.

– I would like to express my sincere gratitude for the opportunity to work at (Company Name) as (Job Title).

Chính thức nhận việc-I am honored to accept this job offer in writing. I am looking forward to working with you and the rest of X’s senior management team to chart a new marketing strategy course.

-I am extremely happy to accept this employment offer 

Xác nhận lại thông tin-As previously discussed, my start date will be 1st March, with a VND 30,000,000 annual salary and 12 days of paid vacation every year. This income does not include the health insurance offered by the firm, which began on my start date.

-According to our discussion,  my salary will be …. Besdes,  insurance and health benefits will be provided to me and my family beginning on (date).

Xác nhận ngày làm việc-Next Monday 5th March,  I am looking forward to seeing you.

– I’m looking forward to starting work with your firm and am looking forward to the joining date…. I am confident that my considerable knowledge and experience will be a valuable complement to the organization.

Bổ sung thêm các thông tin khác-Please notify me in advance if you require any papers or further information from me.

– If I have left out any important information, please let me know

Sincerely,

Nguyen Van An.

Mẫu 2: Trả lời thư mời nhận việc 

Subject: Acceptant of Marketing Director – Tran Thi D

 

Chính thức nhận việc– I am ecstatic to accept your employment offer of (job title) with (business name) (company name).

– Working at (Company Name) has always been a dream of mine, and I am glad that I am closer to realizing it.

Thể hiện sự cảm ơn– I am grateful for the chance, and I look forward to becoming a valuable member of your team.

– I assure you that I will quickly prove to be one of your most trustworthy employees.

Xác nhận lại thông tin-My starting pay will be (salary), and I will be entitled for benefits including (benefits) after (time period) of employment, as specified in the offer letter. 

-Every day, the working hours would be nine hours. … would be my wage. In addition, I would get paid extra for working overtime. After 90 days of employment with the organization, I will be entitled for these perks.

Xác nhận ngày làm việc-I am looking forward to starting at the company on (start date).

-My start date will be …, and my shift will begin at …, according to the agreement.

Bổ sung thêm các thông tin khác-Please let me know if you require any extra information or documents from me before then. I may be reached by phone at xxx or by email at email@gmail.com.

-Please inform me of any additional company policies that I may be unaware of.

Cảm ơn một lần nữa-Thank you for providing me with this opportunity.

-Thank you once again for this fantastic opportunity. I am excited to give it my all for the firm.

Your sincerely,

Tran Thi D

 

Trên đây là 7 bước đơn giản chắc chắn giúp ích cho bạn khi trả lời thư mời phỏng vấn. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trên hành trình chinh phục con đường sự nghiệp của bạn. Để có được những lời khuyên mới nhất, dễ ứng dụng nhất từ các chuyên gia hàng đầu trong các ngành nghề, đừng bỏ qua Impactus nhé.

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *