10 mẫu mail cảm ơn lời mời phỏng vấn tiếng Anh kèm lưu ý quan trọng

Nhận được mail mời phỏng vấn, ngoài việc chuẩn bị kỹ càng để thể gây ấn tượng với nhà  tuyển dụng, viết một mail cảm ơn lời mời phỏng vấn cũng quan trọng không kém. Nếu bạn còn chưa biết thế nào là một mail cảm ơn lời mời phỏng vấn bằng tiếng Anh chuyên nghiệp, hãy xem ngay 10 mẫu thư từ các chuyên gia tuyển dụng dưới đây nhé!

 

Lưu ý khi viết mail cảm ơn lời mời phỏng vấn tiếng Anh

 

Tất cả thư trả lời email nói chung và mail cảm ơn sau phỏng vấn nói riêng đều theo cấu trúc chung và bao gồm:

  • Một lời chào
  • Phần thân
  • Phần kết
  • Chữ ký email với thông tin liên hệ

mail cảm ơn lời mời phỏng vấn

Với lời chào và phần kết, bạn có thể sử dụng “Dear” “Sincerely”.  Chúng đều thể hiện sự trang trọng trong trường hợp này. 

Một điểm quan trọng khác cần nhớ khi chào trong phần đầu email, hãy luôn xưng hô đúng người (chẳng hạn như địa chỉ email chung của công ty) và sử dụng đúng tiêu đề trước tên người liên hệ của bạn. Nếu không rõ tên người gửi mail, bạn có thể dùng: Dear Hiring Manager hoặc Dear Recruiting Team,… khi viết thư cảm ơn sau phỏng vấn.

Tiếp theo, bạn cần giữ cho phần nội dung email của mình ngắn gọn và đi vào trọng tâm, chỉ viết tổng cộng khoảng hai đoạn văn ngắn. Lời cảm ơnxác nhận cuộc hẹn với thời gian của bạn hoặc đề xuất thời gian thay thế nếu bạn không thể tham gia vào thời gian được nhà tuyển dụng đã đưa. 

Cuối cùng, sau khi kết thúc, hãy nhớ ghi đầy đủ tên và chữ ký email của bạn. Chữ ký của bạn bao gồm một vài dòng sau tên của bạn với thông tin liên hệ quan trọng, bao gồm:

  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Trang web hoặc hồ sơ LinkedIn (nếu có)

Tuy các thông tin trên đã có trong CV, cover letter của bạn đã gửi. Việc cung cấp các thông tin này một lần nữa sẽ giúp công việc của nhà tuyển dụng trở nên dễ dàng nhất có thể.

 

Mẫu mail cảm ơn lời mời phỏng vấn bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Mẫu mail cảm ơn lời mời phỏng vấn và xác nhận lịch phỏng vấn bằng tiếng Anh sử dụng trong công việc

Mẫu 1 email cảm ơn sau phỏng vấn:

Subject: Managerial Staff Position / [Your name]

Dear Ms. Smith,

Thank you for the invitation to interview with [company name]. I want to confirm that I will be available to meet with you on Saturday, August 30 at 9:30 a.m. 

I appreciate the opportunity to talk with you and am looking forward to learning more about the position.

Sincerely,

[Your full name]

[Email signature]

 

Mẫu 2 thư cảm ơn đã mời phỏng vấn:

Dear Ms. Wade,

Thank you for your consideration and the invitation to interview for the Social Media Manager role at XYZ Company. I am available this Wednesday at 1:30 pm, and I look forward to meeting with you to discuss this position in more detail.

Please let me know if I can provide any additional information prior to our meeting on Wednesday afternoon at your offices.

Sincerely,

Jaime Jones.

 

Mẫu 3 mail cảm ơn lời mời phỏng vấn:

Subject: Sandra Millstone – Interview Confirmation

Dear Mr. Henderson,

Thank you very much for the invitation to interview for the Account Manager position. I appreciate the opportunity, and I look forward to meeting with Edie Wilson on June 30th at 9 AM in your Northampton office.

If I can provide you with any further information prior to the interview, please let me know.

Best Regards,

Sandra Millstone.

 

Mẫu 4 mail cảm ơn sau phỏng vấn:

Subject: Interview Confirmation – Bob Steenberg

Dear Ms. Morrison,

It was great speaking with you on the phone earlier today. Thank you very much for the invitation to interview for the Editorial Coordinator position at ABC Company. I’m very much looking forward to our conversation, scheduled for May 6, at 3 PM.

When you have a moment, can you confirm that this interview will take place at the downtown location of ABC Company?

I believe that my editorial experience in the technical publishing field makes me an ideal candidate for the position. I look forward to sharing my passion for and skills in editorial work with you.

If I can provide you with any further information prior to the interview, please let me know.

Sincerely,

Bob Steenberg.

 

Mẫu 5 thư cảm ơn mời phỏng vấn:

Dear Mr./Ms. [Recruiter or Hiring Manager],

Thank you for inviting me to the interview for the [Job Title] position at [Company]. I appreciate you considering me for the position and I look forward to meeting you soon.

As per your availability, I would like to schedule the interview on [Day of the Week], [Date] at [Time, AM/PM, Timezone] in the [Company Office] at [Address]. Please let me know if the time and interview location work for you.

I am excited to learn more about the opportunities at [Company]. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]

[Your Phone Number]

Mẫu thư cảm ơn sau phỏng vấn và xin dời lịch phỏng vấn tiếng Anh

mail cam on loi moi phong van

Mẫu 1 thư cảm ơn đã mời phỏng vấn và dời lịch:

Subject: Editor-in-Chief Position / [Your name]

Dear Mr. Jones,

Thank you very much for the interview opportunity with [company name].

I’m looking forward to meeting with you; however, I have a scheduling conflict on the date that you requested. Please let me know if any of the following dates work for you: [List available dates.]

Thank you again for your consideration, and I apologize for any inconvenience. 

Sincerely,

[Your full name] 

[Email signature]

 

Mẫu 2 email cảm ơn sau phỏng vấn và đổi lịch hẹn:

Hi [Name of Interviewer],

I’m really looking forward to the chance to talk with you about [role] with [Company].

Unfortunately, I [reason you need to reschedule the interview]. As a result, I’m wondering if we could reschedule this interview for a later date. I’m available [two or three other times and days that work for you].

I’m so sorry to throw a wrench in your schedule at the last minute. But, I’m still really enthusiastic about this opportunity and am hopeful that we can connect soon.

Thanks so much for understanding, [Name of Interviewer].

All the best,

[Your Name]

Mẫu 3 thư cảm ơn mời phỏng vấn và thay đổi lịch

Dear [interviewer’s name],

I’m emailing because I am unable to make it to the interview we scheduled for [specific day and time of scheduled interview]. Please know that I was looking forward to meeting with you and discussing the position and my qualifications, and I sincerely apologize for the inconvenience this may cause.

I cannot attend my interview because [reasons for needing to reschedule], but I’d love to get on your calendar for another day and time that’s convenient for you. Would any of these times fit in your schedule: [list of a couple dates and times]? If not, I am more than willing to accommodate another day and time that works best for you and your schedule.

I’m eager to speak with you further and hope we can reschedule our interview soon. Thank you in advance for your understanding.

Sincerely,

[Your name].

 

Mẫu 4 email cảm ơn sau phỏng vấn và yêu cầu sắp xếp lịch hẹn khác

Dear (Recipients Name),

Subject: Rescheduling of interview / Request to reschedule the interview

This is to inform you that due to a sudden emergency at my house, I will not be able to attend the interview for the job title (job title name) scheduled for ( date). Please accept my sincere apologies for the inconvenience caused.

I was looking forward to attending the interview and discussing the opportunity in detail with you. I request you to kindly reschedule my interview to next week as per your preferred date and timings. I would still appreciate the opportunity to discuss the job opening.

Thank you for considering my request. 

Regards,

[Your Name].

 

Mẫu 5 mail cảm ơn lời mời phỏng vấn và thay đổi thời gian phỏng vấn

Subject: Rescheduling of interview / Request to reschedule the interview

Dear Hiring Manager,

I’m really looking forward to meeting you and discussing my candidature for the Marketing executive. We were due to meet on 14h October 21st.

Unfortunately, there is something urgent that needs my attention on that day. Therefore, I’m requesting you to reschedule my interview for another day and time.

I’m really looking forward to meeting you and talking about the role. Thank you for understanding.

Yours sincerely,

[Your name].

 

Impactus đã giới thiệu tới bạn 10 mẫu mail cảm ơn lời mời phỏng vấn từ chuyên gia. Bạn hãy lưu lại để áp dụng trong lần tìm kiếm công việc mơ ước tiếp theo nhé. Impactus còn giúp bạn tìm hiểu rất nhiều kiến thức hữu ích khác về tiếng Anh, ngành nghề, kỹ năng làm việc được chia sẻ bởi các diễn giả có tiếng. Hẹn gặp lại bạn tại các bài viết tiếp theo.

 

Có thể bạn quan tâm:


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *