TUYỂN DỤNG: 31/10 – 15/11

 1. [HN] Imagtor Social Enterprise TUYỂN DỤNG Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Full-time 2018
  Link: https://goo.gl/gBHJmC
  Deadline: 31/10/2018
 2. [HCM] Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự 2018 Của Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Bắc Mỹ (North America Group)
  Link: https://goo.gl/hmDV5s
  Deadline: 4/11/2018
 3. [HN] Công Ty Thuốc Lá British American Tobacco (BAT) Việt Nam TUYỂN DỤNG Chuyên Viên Marketing 2018
  Link: https://goo.gl/jvSYV5
  Deadline: 7/11/2018
 4. [HCM] Nestlé Vietnam TUYỂN DỤNG Trợ Lý Nhân Sự 2018 (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)
  Link: https://goo.gl/zuw3Gd
  Deadline: 8/11/2018
 5. [HN/HCM] Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự (Management Trainee) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Về Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Viettonkin JSC 2018 (Sales & Marketing, HR, Supply Chain, Tài Chính, Business Development)
  Link: https://goo.gl/3Cqy34
  Deadline: 10/11/2018
 6. [HN,HCM] Khối Digital Thuộc Tổng Công Ty Viễn Thông Viettel Tuyển Dụng Data Engineer, Full Stack Web Dev, Data Scientist, Kỹ Sư Phần Mềm Full-time 2018
  Link: https://goo.gl/C5DbeS
  Deadline: 15/11/2018
 7. [HN/HCM/Hậu Giang/Hải Dương/Phú Thọ] Thương Hiệu Thời Trang KB Fashion Tuyển Dụng Tư Vấn Viên Bán Hàng Thời Trang Cao Cấp 2018
  Link: https://goo.gl/PC3Pyv
  Deadline: 15/11/2018