NHỮNG CỤM TỪ DÙNG CHO EMAIL CÔNG SỞ CỰC HỮU DỤNG

Soạn thảo một email thương mại chuẩn mực, chuyên nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt khi bạn làm việc với đối tác nước ngoài, email tiếng Anh sẽ càng là thử thách “khó nhằn” hơn.  Hãy note lại ngay những cụm từ dùng cho email công sở hữu dụng trong những tình huống thường gặp nhất!

When we make a request – Khi đưa ra đề nghị

more formalless formal
I would be grateful if you could … .Could you possibly … ?
I would appreciate (it) if you could … .Could you please … ?

When we agree to a request someone has made – Khi đồng ý với lời đề nghị

more formalless formal
I would be delighted to … .
(delighted very happy)
I will be happy to … .

kỹ năng giao tiếp tiếng Anh công sở Impactus.com.vn

When apologising – Khi đưa ra lời xin lỗi

more formalless formal
I apologise for the delay in replying.Sorry for the delay in replying.
I/We apologise for the inconvenience.Sorry for the inconvenience.
I/We apologise for any inconvenience caused.Sorry for any trouble caused.
Please accept our/my sincere apologies.I/We are very sorry … .

 

When giving bad news – Khi đưa ra những thông tin không tốt

more formalless formal
I/We regret that … .Unfortunately … .
I/We regret to inform you that … .I am sorry to have to tell you that … .
I am afraid that I must inform you of/that … .I am sorry to have to tell you that … .

When complaining – Khi đưa ra lời than phiền

Những cụm từ có thể dùng ở đoạn mở đầu mail:

more formalless formal
I/We wish to draw your attention to … .I wanted to inform you about … .
I am writing to complain about … .I would like to complain about … .
I am writing to express my dissatisfaction with … .[none]

Những cụm từ có thể dùng ở đoạn kết mail:

more formalless formal
I would appreciate your immediate attention to the matter.I would appreciate if you could sort it out as soon as possible.

Nguồn tham khảo: http://speakspeak.com

_____________

Bộ 3 khóa học Business English Communication chia theo các cấp độ tương ứng tại Impactus là các khóa học tiếng Anh kết hợp kỹ năng làm việc. Khóa học sẽ giúp bạn trang bị nền tảng từ ngôn ngữ, phát âm tới các kỹ thuật giao tiếp Interview, Networking, Presentation, Pitching, Personal Branding để chinh phục nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng và thăng tiến sự nghiệp!

Đăng ký nhận tư vấn và test trình độ miễn phí tại: TẠI ĐÂY