LÀM SAO ĐỂ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH?

Không giống như ngữ pháp tiếng Việt, các từ viết tắt tiếng Anh vẫn thường được sử dụng trong các văn bản chính thống như báo chí, dự án khoa học… Chính vì vậy, bạn không thể viết tắt tiếng Anh một cách tùy tiện mà nên nắm rõ các nguyên tắc để sử dụng chúng thật chính xác.

Sử dụng mạo từ trước từ viết tắt

Việc lựa chọn dùng “a” hay “an” sẽ phụ thuộc vào âm đầu tiên của từ viết tắt. “A” sẽ dùng cho phụ âm (ví dụ:  a CBC documentary). Và “an” đứng trước một nguyên âm (ví dụ: an ABC documentary).

Khi nào sử dụng dấu chấm sau từ viết tắt?

Khi viết tắt các chức danh, người Mỹ sử dụng kí tự đầu tiên và cuối cùng của từ, kèm thêm một dấu chấm (ví dụ: Chức danh “Doctor” viết thành “Dr.”). Nhưng người Anh thường bỏ qua dấu chấm cuối từ (ví dụ: Dr)

Viết tắt đúng cách chức danh “Doctor”

Đối với chức danh “doctor” trong y khoa (bác sĩ), bạn có thể viết thành Dr. Kim hoặc Kim, M.D.

Đối với chức danh “doctor” trong các ngành khác (Tiến sĩ), bạn nên viết Dr. Sam Smith hoặc Sam Smith, Ph.D.

Viết tắt đúng cách chức danh “Doctor”

Viết tắt ngày tháng

Nếu tháng đứng trước hoặc sau ngày, bạn có thể viết tắt: Tháng Một (Jan.), tháng Hai (Feb.), tháng Ba (Mar.), tháng Tư (Apr.), tháng Chín (Sep. hoặc Sept.), tháng Mười Một (Nov.), tháng Mười Hai (Dec.). Đừng viết tắt các tháng: Tháng Năm (May), tháng Sáu (June), tháng Bảy (July). Theo quy tắc chung, bạn không được viết tắt tháng khi nó đứng một mình hoặc đi cùng với năm. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh viết tắt các ngày trong tuần, trừ khi nó được dùng trong biểu đồ, bảng biểu…

Cách sử dụng các từ viết tắt thông thường

Một số từ viết tắt nhất định thường không được đánh vần như: a.m., p.m., A.D. (hoặc C.E.). Trừ khi có yêu cầu đặc biệt, nếu không, bạn không nên viết hoa các từ a.m., p.m.

Bạn nên viết hoa các từ B.C. và A.D. (có thể có dấu chấm hoặc không). Thông thường, B.C. đứng sau năm còn A.D. đứng trước năm, nhưng hiện nay, người ta thường viết cả 2 từ này sau số năm.

Cách dùng từ viết tắt “etc.”

Từ viết tắt gốc Latin này được rút gọn từ “et cetera) nghĩa là “vân vân”. Bạn không sử dụng từ “and” trước “etc.”, ngoài ra, không sử dụng “etc.” ở cuối những câu liệt kê mở đầu bằng “such as” hoặc “including”.

Nguồn tham khảo: thoughtco.com

_____________

Bộ 3 khóa học Business English Communication chia theo các cấp độ tương ứng tại Impactus là các khóa học tiếng Anh kết hợp kỹ năng làm việc. Khóa học sẽ giúp bạn trang bị nền tảng từ ngôn ngữ, phát âm tới các kỹ thuật giao tiếp Interview, Networking, Presentation, Pitching, Personal Branding để chinh phục nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng và thăng tiến sự nghiệp!

Đăng ký nhận tư vấn và test trình độ miễn phí tại: TẠI ĐÂY