phỏng vấn

NHỮNG CÂU TRẢ LỜI “ĂN ĐIỂM” KHI ĐI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH (P2)

(Tiếp)

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng. Sau đây sẽ là một số câu hỏi và hướng dẫn trả lời phỏng vấn cực chi tiết nối tiếp cho phần trước nhé!

khong quen voi ngon ngu giao tiep cua nguoi nuoc ngoai

6. Tại sao bạn muốn làm ở đây? – Why do you want to work here?

👍NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO:
– Nói về sự phù hợp và những gì bạn mong muốn đóng góp hay thể hiện cho vị trí đang ứng tuyển.
– Nói về những điểm nổi bật của sản phẩm và sự liên quan của kinh nghiệm/khả năng của bạn để phát triển/tăng doanh thu cho sản phẩm.
👎KHÔNG NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO:
– Nói về những lợi ích bạn nhận được (tiền lương, trợ cấp….)
– Nói về việc bạn muốn làm cho công ty để tích lũy kinh nghiệm.

🌟GOOD ANSWER:

It really appeals to me that you run this business with minimal staff because that means you have the most effective people working for you. I’m the type of person who enjoys wearing many hats, and working here would suit my ideal work ethic and allow me to feel like I’m making an impact in this company with my innovative ideas and creative strategies.

7. Mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong 5 năm tới? – Where do you see yourself in 5 years?

👍NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO:
– Thể hiện một kế hoạch cụ thể cho vị trí apply và cách bạn mong muốn đạt được vị trí đó.
– Trả lời một cách thực tế, không thể hiện bản thân quá mức.
👎KHÔNG NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO:
– Tự tin thái quá (từ vị trí executive lên director…)
– Thể hiện bạn mong muốn vị trí này quá mức

🌟GOOD ANSWER:

In five years I’d like to have an even better understanding of this industry. Also, I really love working with people. Ultimately, I’d like to be in some type of managerial role at this company, where I can use my people skills and industry knowledge to benefit the people working for me, and the company as a whole.

 

8. Thành tựu lớn nhất của bạn là gì – What is your biggest accomplishment?

👍NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Lựa chọn thành tựu tốt nhất của bạn có liên quan tới vị trí đang apply
– Sử dụng STAR method để có cấu trúc phù hợp nhất.
👎KHÔNG NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Sử dụng thành tựu cá nhân, trừ phi đó là điều duy nhất bạn có thể nghĩ ra
– Sử dụng các thành tích mà bạn không phải là nhân vật chính

🌟GOOD ANSWER:

As an entry‐level consultant I was able to land a huge account that ended up being a game‐changer for the company. I worked with that client oneon‐one for several months, boosting the company’s reputation.

9. Kể lại một thời điểm khó khăn và cách bạn vượt qua – Describe a difficult problem you have faced and how did you overcome it?

👍NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Thể hiện rằng bạn có khả năng xử lí vấn đề xảy ra trong công việc đang ứng tuyển
– Kể chuyện có thứ tự rõ ràng: tình huống, vấn đề, vai trò bản thân, các xử lí, kết quả, bài học.
👎KHÔNG NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Kể xấu về những nhân vật có trong câu chuyện
– Kể câu chuyện cá nhân, trừ khi bạn không có gì để kể.

🌟GOOD ANSWER:

We were getting a lot of complaints about late deliveries. I met with the staff involved in the customer delivery department and discovered that the problem seemed to be with the stock coming through on time. I investigated and found that requests for new inventory were not been processed fast enough. The backlog was in the orders department as they were not following up adequately with the suppliers. A system for regular follow up was quickly implemented. This sorted out the stock problems and finally the delivery staff were able to meet their deadlines.

kỹ năng giao tiếp tiếng Anh công sở

10. Bạn có muốn hỏi thêm gì không? – Do you have any questions for us?

👍NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Đặt các câu hỏi về mục tiêu cho vị trí ứng tuyển để thể hiện sự hứng thú của bạn
– Đặt các câu hỏi gợi ý về những việc bạn có thể làm cho công ty.
👎KHÔNG NÊN TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?
– Không có câu hỏi nào trong đầu
– Hỏi các câu hỏi về quyền lợi và lương thưởng nếu người phỏng vấn chưa đề cập tới.

🌟GOOD ANSWER:

What would you say is the most important quality an employee of this company should possess?
In my research of your company, it seems like the future is part of your culture. What would you say is the future of the company and where do you see this company in the next 5‐10 years?
What is the day‐to‐day routine like for this position?

Xem thêm Những câu trả lời ăn điểm khi đi phỏng vấn (P1) tại đây.