Impactus tuyển dụng Giảng viên lớp Luyện nghe nói Business English (Listening & Speaking Comprehension) Part-time Online

Tuyển dụng giảng viên 01.07.2021

Impactus Academy tuyển dụng Giảng viên lớp Luyện nghe nói Business English (Listening & Speaking Comprehension) Part-time Online 1. Mô tả công việc Điều phối lớp luyện nghe nói Business English theo học liệu được cung cấp Sửa các lỗi sai cho học viên trong quá trình luyện tập, hỗ trợ việc học của học […]

Impactus tuyển dụng Giảng viên Business English (English Coach/Mentor) Part-time Online/Offline

Tuyển dụng 27.04.2021

Impactus Academy tuyển dụng Giảng viên Business English (English Coach/Mentor) Part-time Online/Offline 1. Mô tả công việc Giảng dạy Business English theo học liệu được cung cấp Tạo dựng một môi trường thân thiện, tích cực và môi trường học tập năng động, hỗ trợ lẫn nhau cho học viên Tham gia vào quá trình […]