Tìm kiếm:


WORKSHOP: ĐÚNG NGÀNH VẪN TRÁI – TRÁI NGÀNH VẪN ĐÚNG

Bí kíp công việc 20.03.2019

Theo nghiên cứu của Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, hơn 25% sinh viên ra trường thất nghiệp và hơn 70% làm trái ngành nghề. Với đủ loại những lời biện hộ, các bạn trẻ ra trường mà không có chiến lược sự nghiệp, phải chọn những công việc không phù hợp […]

CÁCH THUYẾT PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG KHI ỨNG TUYỂN TRÁI NGÀNH

Bí kíp công việc 13.03.2018

Câu “nghề chọn người” quả thật đúng trong bối cảnh hiện nay. Không ít bạn trẻ chấp nhận làm công việc không đúng với chuyên ngành mình học. Điều này cũng chẳng có gì nếu bạn đam mê và hứng thú với công việc đó. Chỉ cần bạn nỗ lực thì cũng sẽ thành công. […]