Tìm kiếm:


tiếng anh giao tiếp công sở

NHẢY VIỆC: LÝ DO XUẤT PHÁT TỪ CÔNG VIỆC HAY TỪ CHÍNH BẠN?

Bí kíp công việc 17.04.2018

Theo một cuộc điều tra về tình hình việc làm của 9x, trong một khóa tốt nghiệp, 50% số người tham gia điều tra chỉ gắn bó với công việc đầu tiên chưa tới một năm, 40% chỉ kiên trì đến tháng thứ sáu, số người “trụ” được từ ba năm trở lên chỉ chiếm […]