Tìm kiếm:


GIẢNG VIÊN IMPACTUS KINH NGHIỆM – TRÁCH NHIỆM NHÂN HAI

Tin tức 13.05.2020

Ở Impactus, mỗi giảng viên đều không chỉ mang sứ mệnh người truyền kiến thức. Họ còn là những mentors sự nghiệp, người bạn “tâm giao” của mỗi học viên. Tuy chỉ đứng lớp một thời gian, giảng viên Impactus – Trần Thu Trang đã nhận được nhiều sự thích thú và phản hồi tích […]