Tìm kiếm:


pactus đồng hành cùng Mastermind 2017

IMPACTUS ĐỒNG HÀNH CÙNG MASTERMIND – ENGLISH SOCIAL INQUIRY CONTEST 2017 (ĐH NGOẠI THƯƠNG)

Recap sự kiện 18.01.2018

Trong dịp chuyển giao năm mới, Impactus đã tự hào trở thành nhà tài trợ chính và bảo trợ chuyên môn cho Mastermind – cuộc thi tìm hiểu kiến thức xã hội bằng Tiếng Anh thường niên đầu tiên trên địa bàn Hà Nội của English Club – Đại học Ngoại Thương. Đây là một […]