Tìm kiếm:


TOP 10 KỸ NĂNG QUAN TRỌNG NHẤT TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Bí kíp công việc 05.06.2019

5 NĂM TỚI, CHÚNG TA SẼ BỊ “CƯỚP” VIỆC VÌ THIẾU KỸ NĂNG? Đến năm 2022, khoảng 75 triệu việc làm sẽ biến mất. Trong đó, tỷ lệ giảm cao nhất là những ngành nghề có tính chất lặp đi lặp lại như hành chính & thư ký, nhân viên bán hàng,… Ngược lại, những […]