Tìm kiếm:


[INFORGRAPHIC] QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TRONG NĂM 2018

Insight Thị Trường 08.02.2018

Trả lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, nguyên tắc, hình thức trả lương cũng như cách tính lương trong một số trường hợp còn gây ra nhiều nhầm lẫn cho doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp cần phải được tư vấn […]

bảng lương 2018

BẢNG LƯƠNG CÁC NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM CẬP NHẬT NHẤT – 2018

Insight Thị Trường 26.01.2018

Bài viết sẽ đem đến cho bạn tài liệu vô cùng giá trị của Fisrt Alliances về bảng lương trung bình các ngành nghề năm 2018. Các bạn tham khảo tại đây: vietnam-salary-2018-first-alliances Trước khi đi phỏng vấn, việc nắm vững thông tin về mức lương trên thị trường sẽ giúp bạn tự tin đối mặt […]