Tìm kiếm:


WORKSHOP: ĐÚNG NGÀNH VẪN TRÁI – TRÁI NGÀNH VẪN ĐÚNG

Bí kíp công việc 20.03.2019

Theo nghiên cứu của Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, hơn 25% sinh viên ra trường thất nghiệp và hơn 70% làm trái ngành nghề. Với đủ loại những lời biện hộ, các bạn trẻ ra trường mà không có chiến lược sự nghiệp, phải chọn những công việc không phù hợp […]