Tìm kiếm:


Impactus tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh (Full-time Remote)

Tuyển dụng các vị trí khác 05.01.2022

1. Mô tả công việc 10% Tìm kiếm, quảng bá, thu hút dữ liệu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiềm năng trở thành học viên và đối tác 70% Tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy học viên, tổ chức tiềm năng đăng ký các khóa học (Khách hàng từ […]