Tìm kiếm:


GIẢI PHÁP NÀO CÓ THỂ GIỮ CHÂN GEN X, MILLENNIALS VÀ GEN Z?

Kiến thức 07.04.2020

Giải pháp giữ chân gen X, MillenialsS và gen Z trong thời đại 4.0 Bạn có đang băn khoăn làm thế nào có thể gắn kết lớp nhân sự đa thế hệ? Hiện nay, thị trường lao động đang được chiếm lĩnh bởi ba thế hệ chủ chốt đó là Gen X, Millennials và Gen […]

quản trị nhân sự

TỔNG QUAN NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ CÁC VỊ TRÍ – CÔNG VIỆC TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Insight Thị Trường 14.12.2017

Đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải đảm bảo kiện toàn tốt nhất nguồn nhân lực và vật lực. Trong đó, nguồn nhân lực đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính quyết định tới sự tồn […]