Tìm kiếm:


pitching gọi vốn

PITCHING GỌI VỐN HƠN 3 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN COSPLAY CHỈ SAU 5 PHÚT

Insight Thị Trường 15.11.2017

Trong Shark Tank tập đầu tiên, 2 sinh viên ĐH Kiến trúc đã pitching gọi vốn được 3,1 tỷ đồng cho dự án trang phục Cosplay. Đổi lại, 2 cá mập rót vốn sẽ có được 51% cổ phần và kiểm soát công ty. Hai bạn sinh viên Đỗ Đức Mười và Văn Trung – […]