Tìm kiếm:


LÀM MARKET RESEARCH KHÔNG KHÓ NHƯ BẠN TƯỞNG!

Bí kíp công việc 15.03.2019

Làm marketing là làm gì? Chạy quảng cáo trên facebook? Viết content cho fanpage/website? … Chúng ta thường nhắc đến Marketing ở phần Digital, Content, Trade,.. Nhưng đó chỉ là là những phần nổi của tảng băng chìm. Bước đầu tiên và cốt lõi của bất kỳ chiến dịch Marketing, chính là: Market Research. 1. […]