Tìm kiếm:


15 KIỂU NGỤY BIỆN PHỔ BIẾN CHÚNG TA VẪN HAY DÙNG MÀ KHÔNG HỀ HAY BIẾT

Tiếng Anh sự nghiệp 20.07.2017

Ngụy biện – trong tiếng Anh gọi là fallacy! Theo quan niệm thường thấy, đó là cách chúng ta đưa ra lý do để bào chữa cho những cái sai rõ rành rành của bản thân. Ngụy biện là một phạm trù rộng hơn thế. Đó là những cách lập luận quanh co, phản logic […]