Tìm kiếm:


Impactus tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh (Full-time Remote)

Tuyển dụng các vị trí khác 05.01.2022

1. Mô tả công việc 10% Tìm kiếm, quảng bá, thu hút dữ liệu cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiềm năng trở thành học viên và đối tác 70% Tư vấn tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy học viên, tổ chức tiềm năng đăng ký các khóa học (Khách hàng từ […]

Impactus tuyển dụng Social & Branding Marketing Full-time

Tuyển dụng các vị trí khác 09.11.2021

Impactus tuyển dụng Social & Branding Marketing Full-time MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, tạo phễu thu hút người dùng, viết và phân phối nội dung theo các giai đoạn của Marketing: A-I-D-A trên các kênh truyền thông: Social Media, Website, Email, Group,…; Xây dựng kịch bản, phân luồng và thực hiện các […]