Tìm kiếm:


TỔNG QUAN NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ CÁC VỊ TRÍ – CÔNG VIỆC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (P2)

Insight Thị Trường 13.12.2017

Tổng quan những điều bạn cần biết về các vị trí công việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (P2) VI. Financial Analyst (Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính) Công việc của một chuyên viên Phân tích tài chính là tổng hợp và phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng […]

tài chính ngân hàng

TỔNG QUAN NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ CÁC VỊ TRÍ – CÔNG VIỆC TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (P1)

Insight Thị Trường 08.12.2017

Tài chính ngân hàng là lĩnh vực khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Khoảng cách thu nhập giữa những nhân viên hoạt động trong ngành Ngân hàng và Tài chính so với các ngành nghề khác đã được giảm bớt trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, […]