Tìm kiếm:


NGƯỜI VIỆT THÔNG MINH, CẦN CÙ, HAM HỌC HỎI NHƯNG THIẾU YẾU TỐ MẤU CHỐT NÀY ĐỂ THÀNH CÔNG…

Insight Thị Trường 20.04.2018

Với bối cảnh của Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động toàn cầu đang dần chuyển biến mạnh mẽ khi robot sẽ thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới đã đặt ra vấn đề này sẽ là thách thức đầu tiên với những […]