Tìm kiếm:


HÃY QUÊN BITCOIN ĐI, CHỈ CÓ TRI THỨC MỚI LÀ ĐỒNG TIỀN CỦA TƯƠNG LAI!

Insight Thị Trường 11.02.2018

“Khi mà tôi ra đường nghe thấy những bà nội trợ nói chuyện với nhau về chứng khoán, thì tôi biết thị trường này đã đạt tới giới hạn”, một nhà đầu tư chứng khoán sống sót sau khi bong bóng TTCK Trung Quốc vỡ năm 2015 đã từng phát biểu. Bong bóng Bidcoin rồi […]