Đội ngũ giảng viên


Nguyễn Thị Na Dương

Chuyên viên thiết kế dịch vụ
Hàng không cho hãng Hàng không
quốc gia Phần Lan

Ngô Anh Nhật

Trợ lý Tổng giám đốc
Công ty Bất động sản T&T Land

Lê Thùy Dương

Learning & Development Manager at
InterContinental Hanoi Westlake

Nguyễn Thùy Trang

Client Account Executive
tại PwC Anh Quốc

Ngô Vũ Hiệp

Owner - Founder chuỗi nhà hàng chay
Tâm an lạc

Hoàng Đình Trung

Technical Support Advocate, Tek
Experts Vietnam - Outsource của
Microsoft

Nguyễn Thị Thu Trang

Leader bộ phận vận hành, Công ty Cổ
phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
(Edura)

Nguyễn Nim Hà

Study Program Manager, ABROADER

Nguyễn Huyền Châu

Project manager tại Công ty TNHH
Mark&B Việt Nam

Hoàng Thị Ngọc Thanh

Senior Recruitment, VPBank

Trương Lưu Vượng

Thành viên Hiệp hội Kế toán
Kiểm toán Anh Quốc ACCA

Đỗ Việt Dương

Founder Phân tâm – Khoa học
phân tích tâm lý

Hà Yến Chi

Giải thưởng President’s Fellow
- Tốt nghiệp bằng xuất sắc của khoa
Quốc tế học, Đại học Trinity, Mỹ.

Lưu Phương Anh

Phó phòng Đào Tạo của Công ty Tech
số 1 tại Ấn Độ
- Account Manager của F5 Multi-cloud

Đinh Hoàng Giang

Trợ lý cao cấp của Giám đốc quốc gia
Tổ chức phi chính phủ
ActionAid International Vietnam

Trần Thị Nhung

Giám đốc phát triển Hệ thống
VPBox Việt Nam

Đặng Hồng Nhung

Co-founder quán Ramen Nhật
“Machi Ramen”

Trần Thị Ngọc Anh

Cử nhân Tiếng Anh - Quản trị kinh doanh
Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia.