Bài Viết Nổi Bật


tiếng anh ngành logistics

Download tài liệu tiếng Anh ngành Logistics

Blog 17 . 05 . 2021

Ngành Logistics đang là một tỏng những ngành hot trong những năm tới tại Việt Nam. Theo Báo cáo Thị trường Logistics và Vận tải Việt Nam – Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2019 – 2024) của Orbis Research, với đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông ngòi dày đặc, […]

Download tài liệu tiếng Anh ngành nhân sự

Blog 17 . 05 . 2021

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một thuật ngữ chung cho tất cả các hệ thống chính thức được tạo ra để giúp quản lý nhân viên và các bên liên quan khác trong một công ty. Quản lý nguồn nhân lực được giao nhiệm vụ với ba chức năng chính, đó là tuyển […]

Tài liệu tiếng Anh ngành Marketing

Download Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành marketing

Blog 17 . 05 . 2021

Với mỗi chuyên ngành đều có những từ vựng, thuật ngữ tiếng Anh riêng. Tiếng Anh ngành marketing cũng vậy, có rất nhiều thuật ngữ dân marketing hay dùng để trao đổi trong công việc. Cùng điểm qua những tài liệu mà Impactus đã biên soạn cho chuyên ngành Marketing dưới đây.     1. […]