Tìm kiếm:


Impactus tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng các vị trí khác 22.01.2022

VỀ IMPACTUS Impactus là mô hình giáo dục đầu tiên ở Việt Nam đào tạo về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (Language) & kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp (Professional Communication skills). Ngoài ra, học viên còn được phát triển “job readiness” (các kỹ năng làm việc) cần thiết để đáp ứng nhu cầu […]