Tìm kiếm:


viết email chuyên nghiệp

KHẮC PHỤC 9 LỖI THƯỜNG GẶP ĐỂ VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP HƠN

Bí kíp công việc 22.11.2017

Học cách viết email tiếng Anh một cách hiệu quả tuy không khó nhưng cần luyện tập nhiều và thường xuyên. Bạn có thể bắt đầu bằng cách khắc phục 9 lỗi thường gặp để viết email chuyên nghiệp hơn sau đây: 1. Viết câu quá dài Khi bạn viết nhiều câu phức dài mà […]