Tìm kiếm:


Impactus tuyển dụng Social & Branding Marketing Full-time

Tuyển dụng các vị trí khác 09.11.2021

Impactus tuyển dụng Social & Branding Marketing Full-time MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, tạo phễu thu hút người dùng, viết và phân phối nội dung theo các giai đoạn của Marketing: A-I-D-A trên các kênh truyền thông: Social Media, Website, Email, Group,…; Xây dựng kịch bản, phân luồng và thực hiện các […]