Nguyên Lý 80/20 - Ảnh đại diện

Làm ít hơn, hiệu quả nhiều hơn với nguyên lí 80/20

Blog 12.04.2021

Lười không phải là lỗi của bạn, lỗi ở sự lựa chọn. Tại sao làm ít hơn nhưng lại thu được hiệu suất đáng kể hơn khi làm việc nhiều và chăm chỉ mà vẫn không ra được kết quả tốt. Bài viết dưới đây xin chia sẻ đến bạn những nguyên tắc cơ bản […]