Đội ngũ giảng viên


Võ Minh Ngọc

CEO tại Impactus

Võ Quang Dũng

Sales Manager tại Kimberly Clark

Lưu Đình Hưng

Project Director Topica Edtech

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Academic Manager tại Impactus

Trần Mỹ Linh

English Teacher tại Impactus

Hoàng Đức Long

Senior Academic Advisor về
Học bổng du học

Lê Thùy Dương

Learning & Development Manager at
InterContinental Hanoi Westlake

Mai Đức Hà

Cựu Marketing & External Relations
Manager, V-TOPIK Korean
Language Center

Ngô Vũ Hiệp

Owner - Founder chuỗi nhà hàng chay
Tâm an lạc

Hoàng Đình Trung

Technical Support Advocate, Tek
Experts Vietnam - Outsource của
Microsoft

Nguyễn Thị Thu Trang

Leader bộ phận vận hành, Công ty Cổ
phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
(Edura)

Bùi Minh Phương

Processing Specialist, US Home

Nguyễn Nim Hà

Study Program Manager, ABROADER

Nguyễn Huyền Châu

Project manager tại Công ty TNHH
Mark&B Việt Nam

Hoàng Thị Ngọc Thanh

Senior Recruitment, VPBank

Trương Lưu Vượng

Thành viên Hiệp hội Kế toán
Kiểm toán Anh Quốc ACCA

Đỗ Việt Dương

Founder Phân tâm – Khoa học
phân tích tâm lý

Nguyễn Thị Na Dương

Chuyên viên thiết kế dịch vụ
Hàng không cho hãng Hàng không
quốc gia Phần Lan

Hà Yến Chi

Giải thưởng President’s Fellow
- Tốt nghiệp bằng xuất sắc của khoa
Quốc tế học, Đại học Trinity, Mỹ.