Cách viết thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh xin việc 2022

Nhiều ứng viên đã bỏ lỡ cơ hội chỉ vì email xin việc quá sơ sài, đơn giản; không tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng mặc dù họ là người có kinh nghiệm, có tài năng. Vậy cách viết thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh như thế nào cho chuyên nghiệp, hấp dẫn và thu hút? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ thắc mắc trên nhé!

I. Bí quyết viết thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh xin việc

1)  Mở đầu ấn tượng

Vấn đề với hầu hết các ứng viên là những câu mở đầu của họ rất sáo rỗng. Đừng nói những câu như ​​“Please accept my application to the job you posted” hoặc “This is a reply to the position you advertised”. Chúng sẽ không thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Vấn đề là, thư xin việc của bạn phải nổi bật. 

Bạn có thể thử cách nói sau: “With 6 years of goal-oriented experience in providing quality nursing care in a medical-surgical ward setting, I am offering…” Việc mở đầu này giải quyết được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nó rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề: bạn đang ứng tuyển vào vị trí này.

2) Đừng biến bức thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trở thành bản tường thuật sơ yếu lý lịch của bạn

Nếu bạn làm vậy, nó sẽ chỉ trở thành sơ yếu lý lịch của bạn dưới dạng văn xuôi. Khi đó, nhà tuyển dụng sẽ bỏ qua việc đọc thư của bạn và tiếp tục với bản sơ yếu lý lịch, vì nó trình bày thông tin của bạn rõ ràng hơn. Một bức thư xin việc quá dài sẽ khó đọc và lãng phí thời gian. Những gì bạn nên nói đến trong thư là thông tin có thể bổ sung cho những điều bạn đã viết trong CV.

3) Thể hiện sự quan tâm của bạn đối với doanh nghiệp

Ngoài việc cho nhà tuyển dụng biết bạn là ai và những kỹ năng bạn sở hữu, thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cũng phải thể hiện sự quan tâm thực sự của bạn đến doanh nghiệp và vai trò cụ thể mà bạn đang cố gắng đảm nhận. Thể hiện sự quan tâm của bạn cũng giúp bạn nổi bật giữa các ứng viên khác, do đó bạn phải hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của công ty bạn đang ứng tuyển và cách bạn có thể đóng góp cho nó. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng cách thể hiện sự quan tâm của mình và tránh cách nói quá hoa mỹ, không chân thật.

4) Nêu các kỹ năng mà bạn có cho vị trí đang ứng tuyển

Mặc dù không cần thiết phải đề cập đến tất cả các kỹ năng của bạn, nhưng bạn phải đưa ra các kỹ năng giúp bạn trở thành ứng viên phù hợp với công việc. Nêu rõ khả năng của bạn có thể đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của công ty như thế nào. Bạn có thể mô tả các kỹ năng đã đóng góp vào thành công của các công ty trước đây mà bạn đã làm việc.

Dưới đây là một ví dụ: “As current media buyer in this advertising agency, I was responsible for communicating with TV and radio networks in all 31 designated market areas and purchasing primetime TV and radio advertising inventory for our clients. Due to my expert handling of media buys, I was able to…”

5) Không sử dụng dấu gạch đầu dòng

Gạch đầu dòng có thể rút ngắn thư giới thiệu của bạn, nhưng một đoạn văn có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu sâu hơn về cách bạn hiểu công việc. Hãy xem qua thư giới thiệu dưới đây:

“Here are the skills that make me a perfect match to your job:

  • Excellent and comprehensive assessment of client needs
  • Setting SMART goals and objectives
  • Evidence-based implementation of nursing care
  • Evaluation of goal-based outcomes”

Thay vì gạch đầu dòng, bạn có thể thể hiện theo cách mà các kỹ năng được kết nối với nhau thành một quá trình:

“My key strength for the job is my expert application of the nursing process through excellent and comprehensive assessment of various needs of my clients. The data gathered allows me to formulate specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound goal outcomes and implement the nursing care plan through evidence-based practice. The set goal outcomes also serve as a basis for me to evaluate the care I rendered.”

6) Viết thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngắn gọn và súc tích

Một bức thư xin việc chỉ nên ngắn gọn, đủ các yếu tố cần thiết. Như đã nói đến ở trên, đừng biến bức thư của bạn trở thành một bản tường thuật về sơ yếu lý lịch của bạn. Hãy nhớ rằng thư xin việc không nhằm mục đích giải thích mọi thứ về bạn, nó chỉ cần thu hút nhà tuyển dụng và để họ xem xét kỹ đơn xin việc của bạn mà thôi. 

II. Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho các ngành nghề phổ biến 2022

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho ngành Tài chính & Kế toán (Accounting & Finance)

Dear [Mr./Mrs./Ms.] [Manager’s Name],

With great willingness, I am applying for the position of [Position] which was advertised on the [Company Name] website. I believe that my education, skill-set, and experience make me a suitable candidate for this vacancy.

I am a highly organized and self-driven individual, passionate about developing my career in the field of Accounting as a Corporate Banker. My commitment can be gauged from the fact that I am an accredited holder of a MBA degree with finance as specialization from Poloma College.

Possessing more than 5 years of experience of working in diverse financial positions with multiple companies, I have gained an extensive insight within this field. My key competencies include, but are not limited to, maintaining financial records, managing budgets, risk assessments and business strategy reviews.

In my current position with Langford Partnership where I work in the capacity of Financial Analyst, I am responsible for leading a team of 5 and carrying out a wide range of commercial processes. During the course of my career, I have gained a specialist’s understanding of financial instruments and accounting software and have also been effective in explaining complex information in a comprehensible manner.

As a Certified Public Accountant, I am an accomplished communicator, with excellent organizational, decision making, and time management skills and have a proven track record of consistently meeting and regularly surpassing demanding performance goals.

Proactive, innovative and highly influential, I am seeking a challenging but rewarding position, which is why I was naturally drawn to this exciting opportunity.

Yours sincerely,

[Your Name]

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho ngành Quản trị & Kinh doanh (Management & Business)

Dear [Mr./Mrs./Ms.] [Hiring Manager’s Name],

I’m excited to be writing to you regarding the business analyst position advertised on (Website’s Name).  With over 5 years of experience supporting business solution software and analyzing business operations, I believe that I am a perfect fit for this role.

As part of my current role as a business analyst at TELLCO, I analyze client’s business requirements and processes through document analysis, interviews, workshops, and workflow analysis. Using my knowledge of SQL, I further support our clients systems by conducting 5+ levels of testing including functional, regression, user acceptance, integration and performance. During my tenure with TELLCO I have gained valuable knowledge of customer service, EDI standards, and risk analysis.

Among my peers, I am regarded as an analytical crackerjack with expert problem-solving skills. Furthermore, I have a proven track record of translating stakeholder requirements into tangible deliverables that exceed expectations.

My resume is enclosed, and will give you further insight into my skill sets, accomplishments, and experience in this sector. I look forward to discussing my application with you further. I appreciate your time and consideration.

Sincerely,

[Your Name]

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho ngành Xây dựng (Construction & Maintenance)

Dear [Mr./Ms./Mx.] [Manager’s Name],

My name is Marcus Winfield, and I’m writing to apply for the position of Junior Architect at R&G Designs Inc. I graduated from Woodbury University’s School of Architecture, following which I acquired my architect’s license from the California Architects Board [License Number].

With more than 2 years of experience in architectural design and drawing, particularly elevations, I bring to your team a trained eye for detail and a keen sense of modern and green aesthetics, as evident from my portfolio. I’m proficient in the use of Autodesk and AutoCAD suites, and I use Autodesk Revit for most of my work in my current role.

Although all of my projects are dear to me, I’m particularly proud to have contributed to the Old Vicarage Restoration Project (portfolio drawing #4), which I was a part of since its inception right up to its completion. This wide-ranging experience of a complex, large-scale architectural project (while simultaneously working on other smaller projects) has accelerated my learning — not only my technical design and drawing skills but also such soft skills as time, task, and vendor management.

I also have some experience in field work at my current firm, having accompanied and assisted senior architects during on-site inspections and quality control checks. While field visits can be hard work, I personally welcome them as a break from the sedentary office environment.

Since graduation, I’ve engaged in continual learning and development, not only because it would advance my career, but also because I believe sustainable design can help solve some of our biggest challenges, namely global warming and resource scarcity. In this regard, I’m currently preparing to take the LEED Green Associate exam.

I am keen to discuss how I can add value to R&G Designs and address questions you may have about me and my portfolio in an in-person interview.

Sincerely,

[Your Name]

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho ngành Sáng tạo (Creative & Cultural Fields)

Dear [Mr./Mx./Ms.] [Manager’s Name],

My name is [Your Name] and I am applying for the position of [position name] with your company as advertised on [company website / Linkedin / job board website].

I have been a freelance photographer for the past 7 years, beginning as an event photographer while pursuing my BA in Photography. As my true passion lies in taking photos of people, I transitioned into portrait photography once I had completed my degree. I’ve spent most of the past 3 years shooting weddings, as well as children, newborn babies, and also pets.

As for my technical skills, I am proficient with a wide array of professional cameras, lighting gear, and lenses. I have taken several courses in photo editing and I am an Adobe Photoshop expert. I have recently been developing my video shooting and editing skills as well.

On a personal level, I am a people person with a knack for getting smiles and making clients happy. I am reliable and capable in fast-paced environments, and I always deliver my results on time. When it comes to photo editing, I am highly organized and I pride myself on being extremely attentive to detail, with an eye for presentation.

I would like to invite you to take a look at my online portfolio here (your online photo portfolio web address) to see the styles and quality of my work. Please find my contact information at the top of this letter and on my website.

Sincerely,

[Your Name]

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho ngành Công nghệ thông tin (Information Technology) 

Dear [Mr./Mrs./Ms.] [Hiring Manager’s Name],

I’m excited to submit my application for the [Position Name] position at [Company Name] I saw listed on [Website Name]. With a B.S. in Computer Science and over a year of hands-on experience building and testing apps for iOS and Android, I’m confident that I’d be a strong addition to your team.

While working as a software engineering intern at Macroworks in Ann Arbor, Michigan, I gained substantial experience identifying and fixing bugs, as well as coding in Java, Python, and Swift — all skills I’m confident would be useful at [Company Name]. Additionally, I leverage my knowledge of Swift to help develop a productivity app for iOS that allows architects to render and edit blueprints.

Before working at Macroworks, I was a web development intern at Spin.io in Detroit, Michigan, where I was primarily responsible for fixing bugs, implementing UI enhancements, maintaining pages via WordPress, and using HTML, CSS, and JavaScript to build and enhance web pages. I also assisted in the development and rollout of a widget that helps cyclists locate their nearest bike lane, which is now one of Spin.io’s most popular products.

Interning at these companies provided me the opportunity to put my coding knowledge to work — developing and testing products for the marketplace. At both Macroworks and Spin.io I demonstrated my ability to hit deadlines, maintain strong attention to detail, and produce top-notch code. I’m confident my skills will be put to good use at [Company Name], and I look forward to speaking with you further about the [Position Name] position.

For your convenience, I’ve attached a resume that further outlines my relevant skill set, accomplishments, and experience. Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you soon.

Sincerely,

[Your Name]

Cuối cùng, hãy luôn nhớ trước khi viết thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, việc xác định đối tượng người nhận và mục đích viết thư để bức thư đạt được hiệu quả mong muốn là rất quan trọng. Impactus hi vọng rằng các mẫu thư trên đây sẽ hữu ích cho bạn. 

NHẬN TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH MIỄN PHÍ


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *