THUYẾT TRÌNH “MƯỢT” HƠN VỚI 50+ CÚ PHÁP TIẾNG ANH HỮU DỤNG 

Một lỗi thường gặp ở các bài thuyết trình tiếng Anh chính là tình trạng “đầu voi đuôi chuột” – mở bài rất công phu nhưng càng đi đến phần kết luận thì lại càng ngắc ngứ, quên nội dung nói và đành tóm lược ý một cách sơ sài.

>> Đừng để những nội dung, ý tưởng bạn dày công chuẩn bị bỗng chốc “tan theo mây khói” chỉ vì lỗi biểu đạt, bởi bạn hoàn toàn có thể bỏ túi ngay những câu dẫn tiếng Anh hay ho cho mỗi phần thuyết trình như dưới đây:

 

🔹 CHÀO HỎI GIỚI THIỆU BẢN THÂN

– Good morning ladies and gentleman,
let me introduce myself, my name is ABC, member of XYZ

🔹 GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ MUỐN TRÌNH BÀY

– Today I am here to present to you about…
– As you all know, today I am going to talk to you about…
– I am delighted to be here today to tell you about…

🔹 GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI TRÌNH BÀY

– My presentation is divided into… parts.
– My presentation is divided in to three main sections
– The first section of my presentation is about… then I will look at…
– I will tell you something about the background of…
– I will fill you in on the history of… and finally…
In the last section, I want to concentrate on…

🔹 ĐƯA RA CHỈ DẪN, KHUYẾN KHÍCH ĐẶT CÂU HỎI

– Do feel free to interrupt me if you have any questions…
– I plan to keep some time for questions after the presentation…
– I would be grateful if you could ask your questions after the presentation
– After my presentation, all of your questions and comments are welcomed…

🔹 BẮT ĐẦU THUYẾT TRÌNH

– I will start with some general information about…
– I would just like to give you some background information about…
– As you are aware/ As you all know…
– If you look at this, you will see…
– This graph gives you a decrease/ increase of…

🔹 KẾT THÚC MỘT PHẦN

– Well, I have told you about…
– That’s all I have to say about…
– We have just looked at…

🔹 BẮT ĐẦU MỘT PHẦN MỚI 

Now we will move on to…
Let me turn now to..,
Now I’d like to look at…

🔹 KẾT THÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

I would like to conclude by…
Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again.
That brings me to the end of my presentation. I’ve talk about…
Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered…

🔹 CẢM ƠN NGƯỜI NGHE

– Thank you for listening/ for your attention. It was a pleasure being here today.
– Well that is from me. Thank you very much.
– Many thanks for your attention.
– May I thank you all for being such an attentive audience.

🔹 HỎI ĐÁP

– Now I’ll try to answer any questions you may have.
– And now if there are any questions, I would be pleased to answer them.
– I would be glad to answer any questions you might have

🔹 TRẢ LỜI CÂU HỎI
– Thank you for your question/comment. In my opinion/ as far as I know/ from my point of view…
– That’s a rather difficult question to answer here – it might require more research.
– It’s an interesting point, but I am not sure whether I completely agree with you on that.
– I have mentioned it in my talk. Thank you for pointing that out.

🌿 Công phá các kĩ năng Pitching, Interpersonal Branding, Presenting trong môi trường kinh doanh quốc tế với khoá học English Communication tại Impactus – học viện duy nhất đào tạo tiếng Anh kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.
👉👉 Cơ hội kết nối với mentors là các Managers tài ba chưa bao giờ gần đến thế!
>>> Ưu đãi dành riêng cho những bạn chăm chỉ ghé blog: bit.ly/2KpkfWC

 

Kết quả hình ảnh cho thank you business